Παρακολούθηση
Jose L. Jimenez
Jose L. Jimenez
Distinguished Professor of Chemistry and Fellow of CIRES, University of Colorado-Boulder
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The formation, properties and impact of secondary organic aerosol: current and emerging issues
M Hallquist, JC Wenger, U Baltensperger, Y Rudich, D Simpson, ...
Atmospheric chemistry and physics 9 (14), 5155-5236, 2009
33462009
Evolution of organic aerosols in the atmosphere
JL Jimenez, MR Canagaratna, NM Donahue, ASH Prevot, Q Zhang, ...
science 326 (5959), 1525-1529, 2009
28482009
Ubiquity and dominance of oxygenated species in organic aerosols in anthropogenically‐influenced Northern Hemisphere midlatitudes
Q Zhang, JL Jimenez, MR Canagaratna, JD Allan, H Coe, I Ulbrich, ...
Geophysical research letters 34 (13), 2007
18882007
Field-deployable, high-resolution, time-of-flight aerosol mass spectrometer
PF DeCarlo, JR Kimmel, A Trimborn, MJ Northway, JT Jayne, AC Aiken, ...
Analytical chemistry 78 (24), 8281-8289, 2006
18442006
Chemical and microphysical characterization of ambient aerosols with the aerodyne aerosol mass spectrometer
MR Canagaratna, JT Jayne, JL Jimenez, JD Allan, MR Alfarra, Q Zhang, ...
Mass spectrometry reviews 26 (2), 185-222, 2007
15842007
O/C and OM/OC ratios of primary, secondary, and ambient organic aerosols with high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometry
AC Aiken, PF Decarlo, JH Kroll, DR Worsnop, JA Huffman, KS Docherty, ...
Environmental science & technology 42 (12), 4478-4485, 2008
14012008
Particle morphology and density characterization by combined mobility and aerodynamic diameter measurements. Part 1: Theory
PF DeCarlo, JG Slowik, DR Worsnop, P Davidovits, JL Jimenez
Aerosol Science and Technology 38 (12), 1185-1205, 2004
11282004
Secondary organic aerosol formation from anthropogenic air pollution: Rapid and higher than expected
R Volkamer, JL Jimenez, F San Martini, K Dzepina, Q Zhang, D Salcedo, ...
Geophysical Research Letters 33 (17), 2006
10772006
Interpretation of organic components from Positive Matrix Factorization of aerosol mass spectrometric data
IM Ulbrich, MR Canagaratna, Q Zhang, DR Worsnop, JL Jimenez
Atmospheric Chemistry and Physics 9 (9), 2891-2918, 2009
10652009
Ambient aerosol sampling using the aerodyne aerosol mass spectrometer
JL Jimenez, JT Jayne, Q Shi, CE Kolb, DR Worsnop, I Yourshaw, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 108 (D7), 2003
9382003
How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised?
L Morawska, JW Tang, W Bahnfleth, PM Bluyssen, A Boerstra, ...
Environment international 142, 105832, 2020
8232020
Organic aerosol components observed in Northern Hemispheric datasets from Aerosol Mass Spectrometry
NL Ng, MR Canagaratna, Q Zhang, JL Jimenez, J Tian, IM Ulbrich, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 10 (10), 4625-4641, 2010
7872010
Marine aerosol formation from biogenic iodine emissions
CD O'Dowd, JL Jimenez, R Bahreini, RC Flagan, JH Seinfeld, K Hämeri, ...
Nature 417 (6889), 632-636, 2002
7852002
Carbon oxidation state as a metric for describing the chemistry of atmospheric organic aerosol
JH Kroll, NM Donahue, JL Jimenez, SH Kessler, MR Canagaratna, ...
Nature chemistry 3 (2), 133-139, 2011
7532011
A new time-of-flight aerosol mass spectrometer (TOF-AMS)—Instrument description and first field deployment
F Drewnick, SS Hings, P DeCarlo, JT Jayne, M Gonin, K Fuhrer, S Weimer, ...
Aerosol Science and Technology 39 (7), 637-658, 2005
7032005
A generalised method for the extraction of chemically resolved mass spectra from Aerodyne aerosol mass spectrometer data
JD Allan, AE Delia, H Coe, KN Bower, MR Alfarra, JL Jimenez, ...
Journal of Aerosol Science 35 (7), 909-922, 2004
6612004
Understanding atmospheric organic aerosols via factor analysis of aerosol mass spectrometry: a review
Q Zhang, JL Jimenez, MR Canagaratna, IM Ulbrich, NL Ng, DR Worsnop, ...
Analytical and bioanalytical chemistry 401 (10), 3045-3067, 2011
6462011
Evaluation of composition-dependent collection efficiencies for the aerodyne aerosol mass spectrometer using field data
AM Middlebrook, R Bahreini, JL Jimenez, MR Canagaratna
Aerosol Science and Technology 46 (3), 258-271, 2012
6402012
Elemental ratio measurements of organic compounds using aerosol mass spectrometry: characterization, improved calibration, and implications
MR Canagaratna, JL Jimenez, JH Kroll, Q Chen, SH Kessler, P Massoli, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 15 (1), 253-272, 2015
6342015
Deconvolution and quantification of hydrocarbon-like and oxygenated organic aerosols based on aerosol mass spectrometry
Q Zhang, MR Alfarra, DR Worsnop, JD Allan, H Coe, MR Canagaratna, ...
Environmental science & technology 39 (13), 4938-4952, 2005
6132005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20