Παρακολούθηση
Vasiliki Diamantopoulou
Vasiliki Diamantopoulou
Assistant Professor, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effect of soft ICT capital on innovation performance of Greek firms
S Arvanitis, E Loukis, V Diamantopoulou
Journal of Enterprise Information Management 26 (6), 679-701, 2013
912013
How machine learning is changing e-government
C Alexopoulos, Z Lachana, A Androutsopoulou, V Diamantopoulou, ...
Proceedings of the 12th international conference on theory and practice of …, 2019
842019
A security analysis method for industrial Internet of Things
H Mouratidis, V Diamantopoulou
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (9), 4093-4100, 2018
802018
Are ICT, workplace organization and human capital relevant for innovation? A comparative study based on Swiss and Greek micro data
S Arvanitis, EN Loukis, V Diamantopoulou
International Journal of the Economics of Business 23 (3), 319-349, 2016
652016
A framework for advanced social media exploitation in government for crowdsourcing
L Spiliotopoulou, Y Charalabidis, E N. Loukis, V Diamantopoulou
Transforming Government: People, Process and Policy 8 (4), 545-568, 2014
532014
Shipping 4.0: Security requirements for the cyber-enabled ship
G Kavallieratos, V Diamantopoulou, SK Katsikas
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (10), 6617-6625, 2020
432020
Supporting the design of privacy-aware business processes via privacy process patterns
V Diamantopoulou, N Argyropoulos, C Kalloniatis, S Gritzalis
Research Challenges in Information Science (RCIS), 2017 11th International …, 2017
392017
From ISO/IEC27001: 2013 and ISO/IEC27002: 2013 to GDPR compliance controls
V Diamantopoulou, A Tsohou, M Karyda
Information & Computer Security 28 (4), 645-662, 2020
302020
From ISO/IEC 27002: 2013 information security controls to personal data protection controls: guidelines for GDPR compliance
V Diamantopoulou, A Tsohou, M Karyda
Computer Security: ESORICS 2019 International Workshops, CyberICPS, SECPRE …, 2020
302020
Supporting Privacy by Design Using Privacy Process Patterns
V Diamantopoulou, C Kalloniatis, S Gritzalis, H Mouratidis
IFIP International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection …, 2017
262017
Towards the design of usable privacy by design methodologies
A Pattakou, AG Mavroeidi, V Diamantopoulou, C Kalloniatis, S Gritzalis
2018 IEEE 5th International Workshop on Evolving Security & Privacy …, 2018
242018
An Assessment of Privacy Preservation in Crowdsourcing Approaches: Towards GDPR Compliance
V Diamantopoulou, A Androutsopoulou, S Gritzalis, Y Charalabidis
IEEE RCIS 12nd International Conference on Research Challenges in …, 2018
232018
General Data Protection Regulation and ISO/IEC 27001: 2013: Synergies of activities towards organisations’ compliance
V Diamantopoulou, A Tsohou, M Karyda
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
222019
A Metamodel for GDPR-based Privacy Level Agreements
V Diamantopoulou, K Angelopoulos, M Pavlidis, H Mouratidis
Forum and Demos at ER 2017, 299-305, 2017
222017
The impact of different types of ICT on innovation performance of Greek firms
S Arvanitis, E Loukis, V Diamantopoulou
European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems …, 2011
202011
Tracking the evolution of OGD portals: A maturity model
C Alexopoulos, V Diamantopoulou, Y Charalabidis
Electronic Government: 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017 …, 2017
172017
Cyber insurance: state of the art, trends and future directions
A Tsohou, V Diamantopoulou, S Gritzalis, C Lambrinoudakis
International Journal of Information Security 22 (3), 737-748, 2023
152023
A holistic approach for privacy protection in E-government
K Angelopoulos, V Diamantopoulou, H Mouratidis, M Pavlidis, M Salnitri, ...
Proceedings of the 12th International Conference on Availability …, 2017
152017
An open data and open services repository for supporting citizen-driven application development for governance
Y Charalabidis, C Alexopoulos, V Diamantopoulou, A Androutsopoulou
HICSS-49 2016 Hawaii International Conference on System Sciences, 2596-2604, 2016
132016
Modelling the interplay of security, privacy and trust in sociotechnical systems: a computer-aided design approach
M Salnitri, K Angelopoulos, M Pavlidis, V Diamantopoulou, H Mouratidis, ...
Software and Systems Modeling 19 (2), 467-491, 2020
122020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20