Παρακολούθηση
Cyrus Harvesf
Cyrus Harvesf
Software Engineer, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effect of replica placement on routing robustness in distributed hash tables
C Harvesf, DM Blough
Sixth IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P'06), 57-6, 2006
462006
Replica placement for route diversity in tree-based routing distributed hash tables
C Harvesf, DM Blough
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 8 (3), 419-433, 2010
152010
A simulation-based study on the throughput capacity of topology control in CSMA/CA networks
DM Blough, C Harvesf, G Resta, G Riley, P Santi
Pervasive Computing and Communications Workshops, 2006. PerCom Workshops …, 2006
92006
The design and evaluation of techniques for route diversity in distributed hash tables
C Harvesf, DM Blough
Seventh IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P 2007 …, 2007
42007
The design and implementation of a robust, cost-conscious peer-to-peer lookup service
CM Harvesf
Georgia Institute of Technology, 2008
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5