Παρακολούθηση
Yuanwei Liu
Yuanwei Liu
IEEE Fellow, AAIA Fellow, Web of Science Highly Cited Researcher, Queen Mary University of London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of non-orthogonal multiple access in LTE and 5G networks
Z Ding, Y Liu, J Choi, Q Sun, M Elkashlan, I Chih-Lin, HV Poor
IEEE Communications Magazine 55 (2), 185-191, 2017
19492017
Nonorthogonal multiple access for 5G and beyond
Y Liu, Z Qin, M Elkashlan, Z Ding, A Nallanathan, L Hanzo
Proceedings of the IEEE 105 (12), 2347-2381, 2017
13022017
Cooperative non-orthogonal multiple access with simultaneous wireless information and power transfer
Y Liu, Z Ding, M Elkashlan, HV Poor
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (4), 938-953, 2016
10172016
Reconfigurable intelligent surfaces: Principles and opportunities
Y Liu, X Liu, X Mu, T Hou, J Xu, M Di Renzo, N Al-Dhahir
IEEE communications surveys & tutorials 23 (3), 1546-1577, 2021
9522021
Enhancing the physical layer security of non-orthogonal multiple access in large-scale networks
Y Liu, Z Qin, M Elkashlan, Y Gao, L Hanzo
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (3), 1656-1672, 2017
6162017
Multi-agent reinforcement learning-based resource allocation for UAV networks
J Cui, Y Liu, A Nallanathan
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (2), 729-743, 2019
4342019
Nonorthogonal multiple access in large-scale underlay cognitive radio networks
Y Liu, Z Ding, M Elkashlan, J Yuan
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (12), 10152-10157, 2016
3942016
Simultaneously transmitting and reflecting (STAR) RIS aided wireless communications
X Mu, Y Liu, L Guo, J Lin, R Schober
IEEE Transactions on Wireless Communications 21 (5), 3083-3098, 2021
3822021
Exploiting full/half-duplex user relaying in NOMA systems
X Yue, Y Liu, S Kang, A Nallanathan, Z Ding
IEEE Transactions on Communications 66 (2), 560-575, 2017
3442017
STAR: Simultaneous transmission and reflection for 360° coverage by intelligent surfaces
Y Liu, X Mu, J Xu, R Schober, Y Hao, HV Poor, L Hanzo
IEEE Wireless Communications 28 (6), 102-109, 2021
3422021
Exploiting intelligent reflecting surfaces in NOMA networks: Joint beamforming optimization
X Mu, Y Liu, L Guo, J Lin, N Al-Dhahir
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (10), 6884-6898, 2020
3322020
Trajectory design and power control for multi-UAV assisted wireless networks: A machine learning approach
X Liu, Y Liu, Y Chen, L Hanzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (8), 7957-7969, 2019
3142019
Residual transceiver hardware impairments on cooperative NOMA networks
X Li, J Li, Y Liu, Z Ding, A Nallanathan
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (1), 680-695, 2019
3122019
Reconfigurable intelligent surface aided NOMA networks
T Hou, Y Liu, Z Song, X Sun, Y Chen, L Hanzo
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (11), 2575-2588, 2020
3092020
Reinforcement learning in multiple-UAV networks: Deployment and movement design
X Liu, Y Liu, Y Chen
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (8), 8036-8049, 2019
2922019
Evolution of NOMA toward next generation multiple access (NGMA) for 6G
Y Liu, S Zhang, X Mu, Z Ding, R Schober, N Al-Dhahir, E Hossain, X Shen
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (4), 1037-1071, 2022
2722022
STAR-RISs: Simultaneous transmitting and reflecting reconfigurable intelligent surfaces
J Xu, Y Liu, X Mu, OA Dobre
IEEE Communications Letters 25 (9), 3134-3138, 2021
2672021
UAV communications based on non-orthogonal multiple access
Y Liu, Z Qin, Y Cai, Y Gao, GY Li, A Nallanathan
IEEE Wireless Communications 26 (1), 52-57, 2019
2462019
Relay selection for security enhancement in cognitive relay networks
Y Liu, L Wang, TT Duy, M Elkashlan, TQ Duong
IEEE wireless communications letters 4 (1), 46-49, 2014
2432014
Interplay between NOMA and other emerging technologies: A survey
M Vaezi, GAA Baduge, Y Liu, A Arafa, F Fang, Z Ding
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 5 (4), 900-919, 2019
2392019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20