Παρακολούθηση
Nikolaos Avouris
Nikolaos Avouris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of mobile location-based games for learning across physical and virtual spaces.
NM Avouris, N Yiannoutsou
J. Univers. Comput. Sci. 18 (15), 2120-2142, 2012
2492012
Context-based design of mobile applications for museums: a survey of existing practices
D Raptis, N Tselios, N Avouris
Proceedings of the 7th international conference on Human computer …, 2005
2262005
Evaluation of classifiers for an uneven class distribution problem
S Daskalaki, I Kopanas, N Avouris
Applied artificial intelligence 20 (5), 381-417, 2006
2092006
On analysis of collaborative problem solving: An object-oriented approach
N Avouris, A Dimitracopoulou, V Komis
Computers in Human Behavior 19 (2), 147-167, 2003
1592003
Mystery in the museum: collaborative learning activities using handheld devices
JS Cabrera, HM Frutos, AG Stoica, N Avouris, Y Dimitriadis, G Fiotakis, ...
Proceedings of the 7th international conference on Human computer …, 2005
1512005
Data mining for decision support on customer insolvency in telecommunications business
S Daskalaki, I Kopanas, M Goudara, N Avouris
European Journal of Operational Research 145 (2), 239-255, 2003
1342003
Evaluation of distance-learning environments: Impact of usability on student performance
NM Avouris, A Dimitracopoulou, S Daskalaki, NK Tselios
International Journal of Educational Telecommunications 7 (4), 355-378, 2001
1292001
Computer-supported collaborative concept mapping: Study of synchronous peer interaction
V Komis, N Avouris, C Fidas
Education and Information Technologies 7 (2), 169-188, 2002
1262002
Distributed artificial intelligence: Theory and praxis
NM Avouris, L Gasser
Springer Science & Business Media, 1992
1181992
Modelling interaction during small-group synchronous problem-solving activities: The Synergo approach
N Avouris, M Margaritis, V Komis
Proceedings of ITS 2004 workshop on designing computational models of …, 2004
1172004
Development and evaluation of a computer‐based laboratory teaching tool
NM Avouris, N Tselios, EC Tatakis
Computer Applications in Engineering Education 9 (1), 8-19, 2001
1112001
Logging of fingertip actions is not enough for analysis of learning activities
N Avouris, V Komis, G Fiotakis, M Margaritis, E Voyiatzaki
12th International Conference on Artificial Intelligence in Education, AIED …, 2005
1062005
On the necessity of user-friendly CAPTCHA
CA Fidas, AG Voyiatzis, NM Avouris
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
1022011
The role of domain knowledge in a large scale data mining project
I Kopanas, NM Avouris, S Daskalaki
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 288-299, 2002
1022002
Effects of mixed-reality on players’ behaviour and immersion in a cultural tourism game: A cognitive processing perspective
GE Raptis, C Fidas, N Avouris
International Journal of Human-Computer Studies 114, 69-79, 2018
972018
Environmental informatics: Methodology and applications of environmental information processing
NM Avouris, B Page
Springer Science & Business Media, 2013
972013
Using eye gaze data and visual activities to infer human cognitive styles: method and feasibility studies
GE Raptis, C Katsini, M Belk, C Fidas, G Samaras, N Avouris
proceedings of the 25th conference on user modeling, Adaptation and …, 2017
922017
Machine learning algorithms: a study on noise sensitivity
E Kalapanidas, N Avouris, M Craciun, D Neagu
Proc. 1st Balcan Conference in Informatics, 356-365, 2003
882003
" Playing with" museum exhibits: designing educational games mediated by mobile technology
N Yiannoutsou, I Papadimitriou, V Komis, N Avouris
Proceedings of the 8th International Conference on Interaction Design and …, 2009
842009
MuseumScrabble: Design of a mobile game for children’s interaction with a digitally augmented cultural space
C Sintoris, A Stoica, I Papadimitriou, N Yiannoutsou, V Komis, N Avouris
Social and organizational impacts of emerging mobile devices: Evaluating use …, 2012
722012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20