Παρακολούθηση
Edoardo Sotgiu
Edoardo Sotgiu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inl.int
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
WRES: A novel 3 DoF WRist ExoSkeleton with tendon-driven differential transmission for neuro-rehabilitation and teleoperation
D Buongiorno, E Sotgiu, D Leonardis, S Marcheschi, M Solazzi, A Frisoli
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 2152-2159, 2018
642018
A full upper limb robotic exoskeleton for reaching and grasping rehabilitation triggered by MI-BCI
M Barsotti, D Leonardis, C Loconsole, M Solazzi, E Sotgiu, C Procopio, ...
2015 IEEE international conference on rehabilitation robotics (ICORR), 49-54, 2015
632015
Design and kinematic optimization of a novel underactuated robotic hand exoskeleton
M Sarac, M Solazzi, E Sotgiu, M Bergamasco, A Frisoli
Meccanica 52 (3), 749–761, 2017
552017
Force‐based impedance control of a haptic master system for teleoperation
A Frisoli, E Sotgiu, CA Avizzano, D Checcacci, M Bergamasco
Sensor Review 24 (1), 42-50, 2004
522004
A data-glove with vibro-tactile stimulators for virtual social interaction and rehabilitation
S Pabon, E Sotgiu, R Leonardi, C Brancolini, O Portillo-Rodriguez, ...
10th Annual Intl Workshop on Presence, 345-348, 2007
472007
Design and implementation of a training strategy in chronic stroke with an arm robotic exoskeleton
A Frisoli, E Sotgiu, C Procopio, M Bergamasco, B Rossi, C Chisari
2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics, 1-8, 2011
312011
A virtual reality system for robotic-assisted orthopedic rehabilitation of forearm and elbow fractures
MA Padilla-Castaneda, E Sotgiu, A Frisoli, M Bergamasco, P Orsini, ...
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
222013
An orthopaedic robotic-assisted rehabilitation method of the forearm in virtual reality physiotherapy
MA Padilla-Castañeda, E Sotgiu, M Barsotti, A Frisoli, P Orsini, ...
Journal of healthcare engineering 2018, 2018
202018
A neuromusculoskeletal model of the human upper limb for a myoelectric exoskeleton control using a reduced number of muscles
D Buongiorno, M Barsotti, E Sotgiu, C Loconsole, M Solazzi, V Bevilacqua, ...
2015 IEEE World Haptics Conference (WHC), 273-279, 2015
192015
Pedestrian indoor navigation system using inertial measurement unit
M Banitalebi Dehkordi, A Frisoli, E Sotgiu, C Loconsole
International Journal of Sensor Networks and Data Communications 3 (1), 2014
192014
Modelling and experimental evaluation of a static balancing technique for a new horizontally mounted 3-UPU parallel mechanism
MB Dehkordi, A Frisoli, E Sotgiu, M Bergamasco
International Journal of Advanced Robotic Systems 9 (5), 193, 2012
192012
Gravity compensation algorithms for parallel haptic interface
D Checcacci, E Sotgiu, A Frisoli, CA Avizzano, M Bergamasco
Proceedings. 11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive …, 2002
192002
Hand and arm ownership illusion through virtual reality physical interaction and vibrotactile stimulations
MA Padilla, S Pabon, A Frisoli, E Sotgiu, C Loconsole, M Bergamasco
Haptics: Generating and Perceiving Tangible Sensations: International …, 2010
182010
Design of an underactuated hand exoskeleton with joint estimation
M Sarac, M Solazzi, D Leonardis, E Sotgiu, M Bergamasco, A Frisoli
Advances in Italian Mechanism Science: Proceedings of the First …, 2017
152017
Rehabilitation training and evaluation with the L-EXOS in chronic stroke
A Frisoli, C Chisari, E Sotgiu, C Procopio, M Fontana, B Rossi, ...
Impact Analysis of Solutions for Chronic Disease Prevention and Management …, 2012
152012
Training and assessment of upper limb motor function with a robotic exoskeleton after stroke
A Frisoli, E Sotgiu, C Procopio, M Bergamasco, C Chisari, G Lamola, ...
2012 4th IEEE RAS & EMBS international conference on biomedical robotics and …, 2012
142012
Surface texture detection with a new sub-mm resolution flexible tactile capacitive sensor array for multimodal artificial finger
E Sotgiu, DE Aguiam, C Calaza, J Rodrigues, J Fernandes, B Pires, ...
Journal of Microelectromechanical Systems 29 (5), 629-636, 2020
112020
An IMU and RFID-based navigation system providing vibrotactile feedback for visually impaired people
C Loconsole, MB Dehkordi, E Sotgiu, M Fontana, M Bergamasco, A Frisoli
Haptics: Perception, Devices, Control, and Applications: 10th International …, 2016
112016
Kinematic design of a gravity compensated robot for device for ultrasound examination and assessment of endothelial dysfunction
M Solazzi, A Frisoli, M Bergamasco, E Sotgiu, SSSA PERCRO
Proceedings of 12-th IFToMM World Congress, Besancon, 2007
92007
Light-exoskeleton and data-glove integration for enhancing virtual reality applications
LI Lugo-Villeda, A Frisoli, S Pabon, MA Padilla, E Sotgiu, M Bergamasco
2009 International Conference on Advanced Robotics, 1-6, 2009
82009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20