Camila Ferreira Costa
Camila Ferreira Costa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ualberta.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ida 2016 industrial challenge: Using machine learning for predicting failures
CF Costa, MA Nascimento
International Symposium on Intelligent Data Analysis, 381-386, 2016
162016
Optimal time-dependent sequenced route queries in road networks
CF Costa, MA Nascimento, JAF Macêdo, Y Theodoridis, N Pelekis, ...
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
142015
Graphast: an extensible framework for building applications on time-dependent networks
RP Magalhães, G Coutinho, J Macêdo, C Ferreira, L Cruz, M Nascimento
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
112015
A*-based solutions for KNN queries with operating time constraints in time-dependent road networks
CF Costa, MA Nascimento, JAF De Macêdo, J Machado
2014 IEEE 15th International Conference on Mobile Data Management 1, 23-32, 2014
112014
A distributed approach for privacy preservation in the publication of trajectory data
FT Brito, ACA Neto, CF Costa, ALC Mendonça, JC Machado
Proceedings of the 2nd Workshop on Privacy in Geographic Information …, 2015
92015
Nearest neighbor queries with service time constraints in time-dependent road networks
CF Costa, MA Nascimento, JAF Macêdo, J de C. Machado
Proceedings of the Second ACM SIGSPATIAL International Workshop on Mobile …, 2013
92013
Best-compromise in-route nearest neighbor queries
E Ahmadi, CF Costa, MA Nascimento
Proceedings of the 25th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2017
82017
In-route task selection in crowdsourcing
CF Costa, MA Nascimento
Proceedings of the 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2018
62018
Diverse nearest neighbors queries using linear skylines
CF Costa, MA Nascimento, M Schubert
GeoInformatica 22 (4), 815-844, 2018
62018
Aggregate k-nearest neighbors queries in time-dependent road networks
CF Costa, J Machado, MA Nascimento, JAF Macêdo
Proceedings of the Fourth ACM SIGSPATIAL International Workshop on Mobile …, 2015
52015
Towards Spatially- and Category-Wise k-Diverse Nearest Neighbors Queries
CF Costa, MA Nascimento
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 163-181, 2017
42017
In-route task selection in spatial crowdsourcing
CF Costa, MA Nascimento
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 6 (2), 1-45, 2019
22019
RRAMEN: An Interactive Tool for Evaluating Choices and Changes in Transportation Networks.
CF Costa, T Chondrogiannis, MA Nascimento, P Bouros
EDBT, 599-602, 2020
12020
Online In-Route Task Selection in Spatial Crowdsourcing
CF Costa, MA Nascimento
Proceedings of the 28th International Conference on Advances in Geographic …, 2020
2020
Nearest neighbors with operating time constraints and optimal sequenced route queries in time-dependent road networks
CF Costa
2014
PROCESSAMENTO DE CONSULTAS ESPACIAIS EM REDES DEPENDENTES DE TEMPO DE LARGA ESCALA
MA Casanova, M Nascimento, SM Nascimento, CF Costa, R Perego, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16