Παρακολούθηση
Dominik Kaaser
Dominik Kaaser
TU Hamburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kaaser.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Population Protocol for Exact Majority with O (log5/3 n) Stabilization Time and Theta (log n) States
P Berenbrink, R Elsässer, T Friedetzky, D Kaaser, P Kling, T Radzik
32nd International Symposium on Distributed Computing (DISC 2018) 121, 10, 2018
452018
Weighted straight skeletons in the plane
T Biedl, M Held, S Huber, D Kaaser, P Palfrader
Computational Geometry 48 (2), 120-133, 2015
412015
Simple and Efficient Leader Election
P Berenbrink, D Kaaser, P Kling, L Otterbach
1st Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA 2018), 2018
402018
Transforming rectangular and polar iris images to enable cancelable biometrics
P Färberböck, J Hämmerle-Uhl, D Kaaser, E Pschernig, A Uhl
International Conference Image Analysis and Recognition, 276-286, 2010
382010
Time-space trade-offs in population protocols for the majority problem
P Berenbrink, R Elsässer, T Friedetzky, D Kaaser, P Kling, T Radzik
Distributed Computing 34, 91-111, 2021
35*2021
A simple algorithm for computing positively weighted straight skeletons of monotone polygons
T Biedl, M Held, S Huber, D Kaaser, P Palfrader
Information Processing Letters 115 (2), 243-247, 2015
222015
On Counting the Population Size
P Berenbrink, D Kaaser, T Radzik
Proceedings of the 2019 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2019
202019
Tight & Simple Load Balancing
P Berenbrink, T Friedetzky, D Kaaser, P Kling
2019 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS …, 2019
182019
Quantitative group testing in the sublinear regime: Information-theoretic and algorithmic bounds
O Gebhard, M Hahn-Klimroth, D Kaaser, P Loick
arXiv preprint arXiv:1905.01458, 2019
182019
Towards efficient reconstruction of attacker lateral movement
F Wilkens, S Haas, D Kaaser, P Kling, M Fischer
Proceedings of the 14th International Conference on Availability …, 2019
172019
Efficient k-Party Voting with Two Choices
R Elsässer, T Friedetzky, D Kaaser, F Mallmann-Trenn, H Trinker
ArXiv e-prints, 2016
162016
Brief Announcement: Rapid Asynchronous Plurality Consensus
R Elsässer, T Friedetzky, D Kaaser, F Mallmann-Trenn, H Trinker
Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, 363-365, 2017
152017
On the Voting Time of the Deterministic Majority Process
D Kaaser, F Mallmann-Trenn, E Natale
41st International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science …, 2016
13*2016
Simulating Population Protocols in Sub-Constant Time per Interaction
P Berenbrink, D Hammer, D Kaaser, U Meyer, M Penschuck, H Tran
28th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2020), 2020
122020
Rapid asynchronous plurality consensus
R Elsässer, T Friedetzky, D Kaaser, F Mallmann-Trenn, H Trinker
arXiv preprint arXiv:1602.04667, 2016
102016
Asynchronous Opinion Dynamics in Social Networks
P Berenbrink, M Hoefer, D Kaaser, P Lenzner, M Rau, D Schmand
AAMAS '22: Proceedings of the 21st International Conference on Autonomous …, 2022
92022
Fast Consensus via the Unconstrained Undecided State Dynamics
G Bankhamer, P Berenbrink, F Biermeier, R Elsässer, H Hosseinpour, ...
Proceedings of the 2022 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms …, 2022
72022
A population protocol for exact majority with stabilization time and asymptotically optimal number of states
P Berenbrink, R Elsässer, T Friedetzky, D Kaaser, P Kling, T Radzik
arXiv preprint arXiv:1805.05157, 2018
72018
On the Influence of Graph Density on Randomized Gossiping
R Elsässer, D Kaaser
IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, 521-531, 2015
72015
On the parallel reconstruction from pooled data
O Gebhard, M Hahn-Klimroth, D Kaaser, P Loick
2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS …, 2022
62022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20