Παρακολούθηση
Sujeet Chaudhary, Ph.D. (IIT Delhi/1997)
Sujeet Chaudhary, Ph.D. (IIT Delhi/1997)
Professor of Physics, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India 110016
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.iitd.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin-polarized tunneling in the half-metallic ferromagnets La 0.7− x Ho x Sr 0.3 MnO 3 (x= 0 and 0.15): Experiment and theory
P Raychaudhuri, K Sheshadri, P Taneja, S Bandyopadhyay, P Ayyub, ...
Physical Review B 59 (21), 13919, 1999
1561999
First-order transition from antiferromagnetism to ferromagnetism in C e (F e 0.96 Al 0.04) 2
MA Manekar, S Chaudhary, MK Chattopadhyay, KJ Singh, SB Roy, ...
Physical Review B 64 (10), 104416, 2001
1472001
Room temperature ferromagnetism in Mn doped TiO2 thin films: Electronic structure and Raman investigations
S Sharma, S Chaudhary, SC Kashyap, SK Sharma
Journal of Applied Physics 109 (8), 083905, 2011
1112011
High temperature ferromagnetism in Mn-doped nanocrystalline thin films
K Gopinadhan, SC Kashyap, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 102 (11), 113513, 2007
942007
Growth of Co2FeAl Heusler alloy thin films on Si (100) having very small Gilbert damping by Ion beam sputtering
S Husain, S Akansel, A Kumar, P Svedlindh, S Chaudhary
Scientific reports 6 (1), 1-11, 2016
792016
Raman studies of ZnO: Co thin films
H Zhou, L Chen, V Malik, C Knies, DM Hofmann, KP Bhatti, S Chaudhary, ...
physica status solidi (a) 204 (1), 112-117, 2007
792007
A comparative study on the structure and properties of nanolayered TiN/NbN and TiAlN/TiN multilayer coatings prepared by reactive direct current magnetron sputtering
HC Barshilia, KS Rajam, A Jain, K Gopinadhan, S Chaudhary
Thin Solid Films 503 (1-2), 158-166, 2006
762006
Growth and characterization of superlattices prepared by reactive direct current magnetron sputtering
HC Barshilia, B Deepthi, KS Rajam, KP Bhatti, S Chaudhary
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 27 (1 …, 2009
642009
Interfacial Charge Induced Magnetoelectric Coupling at BiFeO3/BaTiO3 Bilayer Interface
R Gupta, S Chaudhary, RK Kotnala
ACS Applied Materials & Interfaces 7 (16), 8472-8479, 2015
612015
On the room-temperature ferromagnetism in (ZnO) 0.98 (MnO2) 0.02
KP Bhatti, S Chaudhary, DK Pandya, SC Kashyap
Solid state communications 136 (7), 384-388, 2005
602005
Cobalt-substituted thin films: A transparent ferromagnetic semiconductor
K Gopinadhan, DK Pandya, SC Kashyap, S Chaudhary
Journal of applied physics 99 (12), 126106, 2006
582006
First-order transition from ferromagnetism to antiferromagnetism in C e (F e 0.96 Al 0.04) 2: A magnetotransport study
KJ Singh, S Chaudhary, MK Chattopadhyay, MA Manekar, SB Roy, ...
Physical Review B 65 (9), 094419, 2002
532002
Temperature-dependent Gilbert damping of thin films with different degree of atomic order
A Kumar, F Pan, S Husain, S Akansel, R Brucas, L Bergqvist, ...
Physical Review B 96 (22), 224425, 2017
522017
Anomalous anti-damping in sputtered β-Ta/Py bilayer system
N Behera, S Chaudhary, DK Pandya
Scientific reports 6 (1), 1-9, 2016
512016
In-plane magnetic anisotropy and coercive field dependence upon thickness of CoFeB
L Kipgen, H Fulara, M Raju, S Chaudhary
Journal of magnetism and magnetic materials 324 (19), 3118-3121, 2012
502012
Observation of room temperature ferromagnetism in nanocrystalline ZnO: Co system
KP Bhatti, S Kundu, S Chaudhary, SC Kashyap, DK Pandya
Journal of Physics D: Applied Physics 39 (23), 4909, 2006
462006
Highly crystalline p-PbS thin films with tunable optical and hole transport parameters by chemical bath deposition
R Bai, D Kumar, S Chaudhary, DK Pandya
Acta Materialia 131, 11-21, 2017
452017
DC-magnetisation studies in the La1− xSrxCoO3 (x≤ 0.4) system
S Chaudhary, SB Roy, P Chaddah
Journal of alloys and compounds 326 (1-2), 112-116, 2001
452001
Cobalt substituted ZnO thin films: a potential candidate for spintronics
KP Bhatti, VK Malik, S Chaudhary
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 19, 849-854, 2008
442008
Large spin current generation by the spin Hall effect in mixed crystalline phase Ta thin films
A Kumar, R Bansal, S Chaudhary, PK Muduli
Physical Review B 98 (10), 104403, 2018
432018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20