Παρακολούθηση
Isidoros Perikos
Isidoros Perikos
Department of Computer Engineering and Informatics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recognizing emotions in text using ensemble of classifiers
I Perikos, I Hatzilygeroudis
Engineering Applications of Artificial Intelligence 51, 191-201, 2016
1532016
Deep learning approaches for facial emotion recognition: A case study on FER-2013
P Giannopoulos, I Perikos, I Hatzilygeroudis
Advances in hybridization of intelligent methods, 1-16, 2018
642018
Emotional community detection in social networks
A Kanavos, I Perikos, I Hatzilygeroudis, A Tsakalidis
Computers & Electrical Engineering 65, 449-460, 2018
522018
Recognizing emotion presence in natural language sentences
I Perikos, I Hatzilygeroudis
International conference on engineering applications of neural networks, 30-39, 2013
482013
An educational system for learning search algorithms and automatically assessing student performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (1), 207-240, 2017
472017
An innovative educational environment based on virtual reality and gamification for learning search algorithms
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2016 IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E …, 2016
462016
New directions in formative feedback in interactive learning environments
I Goldin, S Narciss, P Foltz, M Bauer
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (3), 385-392, 2017
402017
Conversation emotional modeling in social networks
A Kanavos, I Perikos, P Vikatos, I Hatzilygeroudis, C Makris, A Tsakalidis
2014 IEEE 26th International Conference on Tools with Artificial …, 2014
402014
Aspect based sentiment analysis in social media with classifier ensembles
I Perikos, I Hatzilygeroudis
2017 IEEE/ACIS 16th International Conference on Computer and Information …, 2017
332017
Utilizing semantic web technologies and data mining techniques to analyze students learning and predict final performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2014 IEEE international conference on teaching, assessment and learning for …, 2014
322014
Examining the impact of a gamified entrepreneurship education framework in higher education
F Grivokostopoulou, K Kovas, I Perikos
Sustainability 11 (20), 5623, 2019
312019
Modeling retweet diffusion using emotional content
A Kanavos, I Perikos, P Vikatos, I Hatzilygeroudis, C Makris, A Tsakalidis
IFIP International conference on artificial intelligence applications and …, 2014
302014
The effectiveness of embodied pedagogical agents and their impact on students learning in virtual worlds
F Grivokostopoulou, K Kovas, I Perikos
Applied Sciences 10 (5), 1739, 2020
292020
Assistance and feedback mechanism in an intelligent tutoring system for teaching conversion of natural language into logic
I Perikos, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (3), 475-514, 2017
272017
Sustainable communication networks and application
P Karuppusamy, I Perikos, F Shi, TN Nguyen
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 65-72, 2020
222020
Recognizing emotions from facial expressions using neural network
I Perikos, E Ziakopoulos, I Hatzilygeroudis
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2014
212014
Teaching renewable energy sources using 3D virtual world technology
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Konstantinos, I Hatzilygeroudis
2015 IEEE 15th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2015
192015
A framework for analyzing big social data and modelling emotions in social media
I Perikos, I Hatzilygeroudis
2018 IEEE Fourth International Conference on Big Data Computing Service and …, 2018
162018
Integrating User’s Emotional Behavior for Community Detection in Social Networks
A Kanavos, I Perikos, I Hatzilygeroudis, A Tsakalidis
12th International Conference on Web Information Systems and Technologies …, 2016
162016
Utilizing virtual reality to assist students in learning physics
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Kovas, M Paraskevas, I Hatzilygeroudis
2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning …, 2017
152017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20