Παρακολούθηση
Dan Dixon
Dan Dixon
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwe.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From game design elements to gamefulness: defining" gamification"
S Deterding, D Dixon, R Khaled, L Nacke
Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference …, 2011
122552011
Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts
S Deterding, M Sicart, L Nacke, K O'Hara, D Dixon
CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems, 2425-2428, 2011
32812011
Gamification: Toward a definition
S Deterding, R Khaled, LE Nacke, D Dixon
CHI 2011 gamification workshop proceedings 12, 1-79, 2011
23392011
Designing gamification: creating gameful and playful experiences
S Deterding, SL Björk, LE Nacke, D Dixon, E Lawley
CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3263-3266, 2013
2492013
Player types and gamification
D Dixon
Proceedings of the CHI 2011 Workshop on Gamification, 7-12, 2011
1352011
Analysis Tool or Research Methodology: Is there an epistemology for patterns?
D Dixon
Understanding digital humanities, 191-209, 2012
622012
Second language (L2) gains through digital game-based language learning (DGBLL): A meta-analysis
DH Dixon, T Dixon, E Jordan
University of Hawaii National Foreign Language Resource Center, 2022
312022
Nietzsche contra Caillois: Beyond play and games
D Dixon
Philosophy of Computer Games 7, 2009
252009
Leveling up language proficiency through massive multiplayer online role playing games: Opportunities for English learners to receive input, modify output, negotiate meaning …
DH Dixon
The University of Utah, 2014
162014
Pattern languages for CMC design
D Dixon
Handbook of research on socio-technical design and social networking systems …, 2009
162009
L2 Gamers' Use of Learning and Communication Strategies in Massively Multiplayer Online Games (MMOs): An Analysis of L2 Interaction in Virtual Online Environments
DH Dixon, MA Christison
CALL theory applications for online TESOL education, 296-321, 2021
112021
A meta‐analysis of hybrid language instruction and call for future research
TÜL Dixon, M Christison, DH Dixon, AS Palmer
The Modern Language Journal 105 (4), 792-809, 2021
102021
Between worlds: report for NESTA on MIT/Punchdrunk theatre Sleep No More Digital R & D project
D Dixon, J Rogers, P Eggleston
Nesta, 2012
102012
Death; A minor annoyance or an invitation to play?
D Dixon
Breaking the Magic Circle, 2008
102008
The Linguistic Environments of Digital Games: A Discriminant Analysis of Language Use in Game Mechanics.
DH Dixon
CALICO Journal 39 (2), 2022
92022
The usefulness of massive multiplayer online role playing games (MMORPGs) as tools for promoting second language acquisition
DH Dixon, MA Christison
Applications of CALL theory in ESL and EFL environments, 244-268, 2018
82018
Experiences with AR plots: design issues and recommendations for augmented reality based mobile games
D Dixon, SL Kiani, A Ikram
Communications in Mobile Computing 2, 1-6, 2013
62013
Gamification: A Roundtable on Game Studies and HCI Perspectives
R Khaled, S Deterding, D Dixon
DiGRA Think, Design, Play: Conference on Games and Play, 2011
42011
Pedagogic tasks in digital games: Effects of feedback conditions and individual characteristics on learning request-making
N Taguchi, DH Dixon, Y Qin, Y Chen
Language Teaching Research, 13621688221110871, 2022
32022
Game-Informed Approach to Teaching Request-Making in English: A Comparison of Feedback Mechanics.
N Taguchi, DH Dixon
CALICO Journal 40 (2), 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20