Παρακολούθηση
J. S. Marron
J. S. Marron
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Repeated observation of breast tumor subtypes in independent gene expression data sets
T Sørlie, R Tibshirani, J Parker, T Hastie, JS Marron, A Nobel, S Deng, ...
Proceedings of the national academy of sciences 100 (14), 8418-8423, 2003
67042003
Supervised risk predictor of breast cancer based on intrinsic subtypes
JS Parker, M Mullins, MCU Cheang, S Leung, D Voduc, T Vickery, ...
Journal of clinical oncology 27 (8), 1160, 2009
44892009
Comprehensive genomic characterization of squamous cell lung cancers
Cancer Genome Atlas Research Network
Nature 489 (7417), 519, 2012
24672012
The molecular portraits of breast tumors are conserved across microarray platforms
Z Hu, C Fan, DS Oh, JS Marron, X He, BF Qaqish, C Livasy, LA Carey, ...
BMC genomics 7 (1), 1-12, 2006
17672006
A brief survey of bandwidth selection for density estimation
MC Jones, JS Marron, SJ Sheather
Journal of the American statistical association 91 (433), 401-407, 1996
16711996
Predicting fault incidence using software change history
TL Graves, AF Karr, JS Marron, H Siy
IEEE Transactions on software engineering 26 (7), 653-661, 2000
9682000
Exact mean integrated squared error
JS Marron, MP Wand
The Annals of Statistics 20 (2), 712-736, 1992
9621992
A method for normalizing histology slides for quantitative analysis
M Macenko, M Niethammer, JS Marron, D Borland, JT Woosley, X Guan, ...
2009 IEEE international symposium on biomedical imaging: from nano to macro …, 2009
8812009
Does code decay? assessing the evidence from change management data
SG Eick, TL Graves, AF Karr, JS Marron, A Mockus
IEEE Transactions on Software Engineering 27 (1), 1-12, 2001
8092001
SiZer for exploration of structures in curves
P Chaudhuri, JS Marron
Journal of the American Statistical Association 94 (447), 807-823, 1999
7421999
Comparison of data-driven bandwidth selectors
BU Park, JS Marron
Journal of the American Statistical Association 85 (409), 66-72, 1990
6781990
How far are automatically chosen regression smoothing parameters from their optimum?
W Härdle, P Hall, JS Marron
Journal of the American Statistical Association 83 (401), 86-95, 1988
5821988
Geometric representation of high dimension, low sample size data
P Hall, JS Marron, A Neeman
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2005
5772005
Optimal bandwidth selection in nonparametric regression function estimation
W Hardle, JS Marron
The Annals of Statistics, 1465-1481, 1985
5721985
Adjustment of systematic microarray data biases
M Benito, J Parker, Q Du, J Wu, D Xiang, CM Perou, JS Marron
Bioinformatics 20 (1), 105-114, 2004
5012004
Joint and individual variation explained (JIVE) for integrated analysis of multiple data types
EF Lock, KA Hoadley, JS Marron, AB Nobel
The annals of applied statistics 7 (1), 523, 2013
4242013
Robust principal component analysis for functional data
N Locantore, JS Marron, DG Simpson, N Tripoli, JT Zhang, KL Cohen, ...
Test 8 (1), 1-73, 1999
4101999
Transformations in density estimation
MP Wand, JS Marron, D Ruppert
Journal of the American Statistical Association 86 (414), 343-353, 1991
3961991
Bootstrap simultaneous error bars for nonparametric regression
W Hardle, JS Marron
The Annals of Statistics, 778-796, 1991
3851991
Distance-weighted discrimination
JS Marron, MJ Todd, J Ahn
Journal of the American Statistical Association 102 (480), 1267-1271, 2007
3772007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20