Παρακολούθηση
Georgios Dimitrakakis
Georgios Dimitrakakis
University of Patras, University of Peloponnese, GEObit Instruments
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-frequency copper losses in magnetic components with layered windings
GS Dimitrakakis, EC Tatakis
IEEE Transactions on Magnetics 45 (8), 3187-3199, 2009
602009
A semiempirical model to determine HF copper losses in magnetic components with nonlayered coils
GS Dimitrakakis, EC Tatakis, EJ Rikos
IEEE Transactions on Power Electronics 23 (6), 2719-2728, 2008
282008
A new model for the determination of copper losses in transformer windings with arbitrary conductor distribution under high frequency sinusoidal excitation
GS Dimitrakakis, EC Tatakis, EJ Rikos
2007 European Conference on Power Electronics and Applications, 1-10, 2007
282007
A simple calorimetric setup for the accurate measurement of losses in power electronic converters
GS Dimitrakakis, EC Tatakis, AC Nanakos
Proceedings of the 2011 14th European Conference on Power Electronics and …, 2011
192011
Investigation of high frequency effects on layered coils
GS Dimitrakakis, EC Tatakis
2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference …, 2008
122008
A novel design methodology maximizing the weighted-efficiency of flyback inverter for AC photovoltaic modules
AC Nanakos, EC Tatakis, GS Dimitrakakis, NP Papanikolaou, AC Kyritsis
Proceedings of the 2011 14th European Conference on Power Electronics and …, 2011
112011
Measurement issues related to high frequency sinusoidal excitation of magnetic coils
GS Dimitrakakis, EC Tatakis
2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference (IEEE Cat. No …, 2004
92004
Analysis and design of a current fed resonant converter applied to high frequency magnetic cores measurements
G Tselos, G Dimitrakakis, E Tatakis
17th International Conference on Electrical Machines (ICEM 2006), 2006
52006
Generation of high frequency—Low distortion sinusoidal voltage, for magnetic coil measurements, using a current fed resonant converter
G Dimitrakakis, E Tatakis
11th EPE—Power Electron. Motion Control Conf.(PEMC 2004), 2004
42004
Analysis and control of a current fed sine wave converter for use in high frequency coil measurements
GS Dimitrakakis, EC Tatakis
2004 IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2, 1267-1272, 2004
42004
An improved model for the high frequency resistance of non-layered windings
G Dimitrakakis, E Rikos, E Tatakis
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 4277-4282, 2008
32008
Design, Modeling, and Evaluation of a Class‐A Triaxial Force‐Balance Accelerometer of Linear Based Geometry
N Germenis, G Dimitrakakis, E Sokos, P Nikolakopoulos
Seismological Society of America 93 (4), 2138-2146, 2022
22022
High-Frequency Copper Losses in Magnetic Components With Layered Windings, Magnetics
GS Dimitrakakis, EC Tatakis
IEEE Transactions on 45 (8), 3187, 0
2
Analysis and Design of a Current-Fed Resonant Inverter for Sinusoidal Excitation of Magnetic Components in the Megahertz Range
GS Dimitrakakis, EC Tatakis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (12), 5411-5423, 2011
12011
Grid Quality Services from Smart Boilers: Experimental Verification on Realistic Scenarios for Micro-Grids with Demand-Side Management Oriented to Self-Consumption
GS Dimitrakakis, KG Georgakas, ES Topalis, PN Vovos
Energies 17 (9), 2096, 2024
2024
Turning a linear geometry force-balance accelerometer to a broadband seismometer: design, modeling, and evaluation
N Germenis, G Dimitrakakis, E Sokos, P Nikolakopoulos
Journal of Seismology 27 (6), 999-1011, 2023
2023
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Δ ΜΗΛΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17