Παρακολούθηση
Shailendra Mudgal
Shailendra Mudgal
Bio Innovation Service
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biois.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preparatory study on food waste across EU 27
V Monier, S Mudgal, V Escalon, C O’Connor, T Gibon, G Anderson, ...
Report for the European Commission [DG ENV—Directorate C], 2010
3332010
Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy makers
A Turbé, A De Toni, P Benito, P Lavelle, P Lavelle, NR Camacho, ...
3022010
Understanding and solving environmental problems in the 21st century: toward a new, integrated hard problem science
R Costanza, SE Jorgensen
Elsevier, 2002
1182002
Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries
L Lyons
EASO: European Asylum Support Office, 2013
752013
Analysis of tax incentives for energy-efficient durables in the EU
A Markandya, RA Ortiz, S Mudgal, B Tinetti
Energy Policy 37 (12), 5662-5674, 2009
592009
Use of economic instruments and waste management performances
E Watkins, D Hogg, A Mitsios, S Mudgal, A Neubauer, H Reisinger, ...
EcoLogic: Ecologic Institute US, 2012
562012
Study on the management of construction and demolition waste in the EU
V Monier, M Hestin, M Trarieux, S Mimid, L Domröse, M Van Acoleyen, ...
contract 7 (2009), 540863, 2011
402011
Scientific support, literature review and data collection and analysis for risk assessment on microbial organisms used as active substance in plant protection products–Lot 1 …
S Mudgal, A De Toni, C Tostivint, H Hokkanen, D Chandler
EFSA Supporting Publications 10 (12), 518E, 2013
362013
Exploring potential demand for and supply of habitat banking in the EU and appropriate design elements for a habitat banking scheme
M Conway, M Rayment, A White, S Berman, A Turbé, B Chenot, ...
E. Commission (ed.), ICF GHK, Bio Intelligence Service, London, 2013
302013
Service contract on management of construction and demolition waste–SR1 final report task 2
V Monier, S Mudgal, M Hestin, M Trarieux, S Mimid
European Commission DG ENV, 2011
292011
Study on the environmental risks of medicinal products
S Mudgal, A De Toni, S Lockwood, K Salès, T Backhaus, BH Sorensen
Final Report prepared by BIO Intelligent Service for Executive Agency for …, 2013
222013
Environmental impacts of different crop rotations in the European Union
S Mudgal, P Lavelle, F Cachia, D Somogyi, E Majewski, L Fontaine, ...
European Commission: Brussels, Belgium 33, 149, 2010
222010
Plastic waste in the environment
S Mudgal, L Lyons, J Bain, D Dias, T Faninger, L Johansson, P Dolley, ...
Bio Intelligent Service: Paris, France, 2011
202011
Preparatory study on food waste across EU 27: Final Report
V Monier, S Mudgal, V Escalon, C O’Connor, T Gibon, G Anderson, ...
Pobrane z: http://ec. europa. eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report …, 2010
192010
Preparatory study for the review of the thematic strategy on the sustainable use of natural resources
S Mudgal, M Fischer-Kowalski, F Krausmann, B Chenot, S Lockwood, ...
Contract 7 (2009), 545482, 2010
172010
Land degradation and desertification
C Bowyer, S Withana, I Fenn, S Bassi, M Lewis, T Cooper, P Benito, ...
EPRS: European Parliamentary Research Service, 2009
162009
Use of economic instruments and waste management performances: Final report
E Watkins, D Dominic Hogg, A Mitsios, S Mudgal, A Neubauer, ...
Report for the European Commission (DG ENV), 2012
152012
Assessment of resource efficiency indicators and targets
S Mudgal, A Tan, S Lockwood, N Eisenmenger, M Fischer-Kowalski, ...
Final Report. European Commission-DG Environment, BIO Intelligence Service 87, 2012
152012
Plastic waste in the environment–Revised final report for European Commission DG environment
S Mudgal, L Lyons, J Bain, D Débora, F Thibault, J Linda
Bio In‐tell Serv Downloadable Httpwww Ec Eur …, 2011
152011
Final report–Preparatory study on food waste across EU 27; European Commission [DG ENV–Directorate C]
V Monier, S Mudgal, V Escalon, C O’Connor, T Gibon, G Anderson, ...
Paris: BIO Intelligence Service, 1-205, 2010
152010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20