Παρακολούθηση
Federico Vozzi
Federico Vozzi
Institute of Clinical Physiology - CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifc.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chitosan/gelatin blends for biomedical applications
E Pulieri, V Chiono, G Ciardelli, G Vozzi, A Ahluwalia, C Domenici, ...
Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Official Journal of The …, 2008
1072008
Expression of C-type natriuretic peptide and its receptor NPR-B in cardiomyocytes
S Del Ry, M Cabiati, F Vozzi, B Battolla, C Caselli, F Forini, C Segnani, ...
Peptides 32 (8), 1713-1718, 2011
892011
Substrate stiffness influences high resolution printing of living cells with an ink-jet system
A Tirella, F Vozzi, C De Maria, G Vozzi, T Sandri, D Sassano, L Cognolato, ...
Journal of bioscience and bioengineering 112 (1), 79-85, 2011
802011
Study of the crosstalk between hepatocytes and endothelial cells using a novel multicompartmental bioreactor: a comparison between connected cultures and cocultures
MA Guzzardi, F Vozzi, AD Ahluwalia
Tissue Engineering Part A 15 (11), 3635-3644, 2009
742009
Connected culture of murine hepatocytes and human umbilical vein endothelial cells in a multicompartmental bioreactor
F Vozzi, JM Heinrich, A Bader, AD Ahluwalia
Tissue Engineering Part A 15 (6), 1291-1299, 2009
652009
Hydrostatic pressure and shear stress affect endothelin‐1 and nitric oxide release by endothelial cells in bioreactors
F Vozzi, F Bianchi, A Ahluwalia, C Domenici
Biotechnology Journal 9 (1), 146-154, 2014
622014
A microfluidic gradient maker for toxicity testing of bupivacaine and lidocaine
A Tirella, M Marano, F Vozzi, A Ahluwalia
Toxicology in vitro 22 (8), 1957-1964, 2008
532008
Three-dimensional reconstruction of coronary arteries and plaque morphology using CT angiography–comparison and registration with IVUS
L Athanasiou, G Rigas, AI Sakellarios, TP Exarchos, PK Siogkas, ...
BMC medical imaging 16, 1-13, 2016
502016
Patient-specific prediction of coronary plaque growth from CTA angiography: a multiscale model for plaque formation and progression
O Parodi, TP Exarchos, P Marraccini, F Vozzi, Z Milosevic, D Nikolic, ...
Ieee Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (5), 952-965, 2012
502012
PAM2 (piston assisted microsyringe): a new rapid prototyping technique for biofabrication of cell incorporated scaffolds
A Tirella, F Vozzi, G Vozzi, A Ahluwalia
Tissue Engineering Part C: Methods 17 (2), 229-237, 2011
492011
Characterisation of blends between poly (ε-caprolactone) and polysaccharides for tissue engineering applications
V Chiono, G Vozzi, M D'Acunto, S Brinzi, C Domenici, F Vozzi, ...
Materials Science and Engineering: C 29 (7), 2174-2187, 2009
492009
Melt-extruded guides for peripheral nerve regeneration. Part I: Poly (ε-caprolactone)
V Chiono, G Vozzi, F Vozzi, C Salvadori, F Dini, F Carlucci, M Arispici, ...
Biomedical microdevices 11, 1037-1050, 2009
482009
A high-throughput bioreactor system for simulating physiological environments
D Mazzei, F Vozzi, A Cisternino, G Vozzi, A Ahluwalia
IEEE Transactions on Industrial Electronics 55 (9), 3273-3280, 2008
372008
A learning system for automatic Berg Balance Scale score estimation
D Bacciu, S Chessa, C Gallicchio, A Micheli, L Pedrelli, E Ferro, ...
Engineering Applications of Artificial Intelligence 66, 60-74, 2017
362017
Poly (ester urethane) guides for peripheral nerve regeneration
V Chiono, S Sartori, A Rechichi, C Tonda‐Turo, G Vozzi, F Vozzi, ...
Macromolecular bioscience 11 (2), 245-256, 2011
362011
A flexible bioreactor system for constructing in vitro tissue and organ models
F Vozzi, D Mazzei, B Vinci, G Vozzi, T Sbrana, L Ricotti, N Forgione, ...
Biotechnology and bioengineering 108 (9), 2129-2140, 2011
332011
SOFT‐MI: A novel microfabrication technique integrating soft‐lithography and molecular imprinting for tissue engineering applications
G Vozzi, I Morelli, F Vozzi, C Andreoni, E Salsedo, A Morachioli, P Giusti, ...
Biotechnology and bioengineering 106 (5), 804-817, 2010
302010
Cardiac tissue regeneration: A preliminary study on carbon‐based nanotubes gelatin scaffold
M Cabiati, F Vozzi, F Gemma, F Montemurro, C De Maria, G Vozzi, ...
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 106 (8 …, 2018
282018
Systemic and vascular inflammation in an in-vitro model of central obesity
A Ahluwalia, A Misto, F Vozzi, C Magliaro, G Mattei, MC Marescotti, ...
PLoS One 13 (2), e0192824, 2018
282018
Reliability and human factors in Ambient Assisted Living environments: The DOREMI case study
F Palumbo, D La Rosa, E Ferro, D Bacciu, C Gallicchio, A Micheli, ...
Journal of Reliable Intelligent Environments 3, 139-157, 2017
252017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20