Παρακολούθηση
Ioannis Stylios
Ioannis Stylios
Instructor/Lecturer and Researcher at University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Behavioral biometrics & continuous user authentication on mobile devices: A survey
I Stylios, S Kokolakis, O Thanou, S Chatzis
Information Fusion 66, 76-99, 2021
972021
A review of continuous authentication using behavioral biometrics
IC Stylios, O Thanou, I Androulidakis, E Zaitseva
Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer …, 2016
562016
Key factors driving the adoption of behavioral biometrics and continuous authentication technology: an empirical research
I Stylios, S Kokolakis, O Thanou, S Chatzis
Information & Computer Security, 2022
202022
Users’ privacy attitudes towards the use of behavioral biometrics continuous authentication (BBCA) technologies: A protection motivation theory approach
A Skalkos, I Stylios, M Karyda, S Kokolakis
Journal of Cybersecurity and Privacy 1 (4), 743-766, 2021
182021
BioPrivacy: Development of a Keystroke Dynamics Continuous Authentication System
I Stylios, A Skalkos, S Kokolakis, M Karyda
Proceedings of the 5th International Workshop on SECurity and Privacy …, 2021
182021
Users’ Attitudes on Mobile Devices: Can Users’ Practices Protect their Sensitive Data?
I Stylios, S Kokolakis, O Thanou, S Chatzis
162016
Surveying users' practices regarding mobile phones' security features
I Androulidakis, V Christou, NG Bardis, I Stilios
Proceedings of the 3rd international conference on European computing …, 2009
152009
Communication security & cyberbullying: A review of the legal issues
IC Stylios, O Thanou, I Androulidakis, E Zaitseva
Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer …, 2016
82016
Mobile phones & behavioral modalities: Surveying users' practices
IC Stylios, S Chatzis, O Thanou, S Kokolakis
2015 23rd IEEE Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 914-917, 2015
82015
BioPrivacy: a behavioral biometrics continuous authentication system based on keystroke dynamics and touch gestures
I Stylios, A Skalkos, S Kokolakis, M Karyda
Information & Computer Security 30 (5), 687-704, 2022
62022
BioGames: a new paradigm and a behavioral biometrics collection tool for research purposes
I Stylios, S Kokolakis, A Skalkos, S Chatzis
Information & Computer Security 30 (2), 243-254, 2022
52022
Continuous authentication with feature-level fusion of touch gestures and keystroke dynamics to solve security and usability issues
I Stylios, S Chatzis, O Thanou, S Kokolakis
Computers & Security 132, 103363, 2023
22023
Performance comparison of machine learning algorithms for diagnosis of cardiotocograms with class inequality
IC Stylios, V Vlachos, I Androulidakis
2014 22nd IEEE Telecommunications Forum (TELFOR), 951-954, 2014
22014
Surveying users' practices regarding mobile phones' security features
I Androulidakis, V Christou, NG Bardis, I Stilios
Proceedings of the 3rd international conference on European computing …, 2009
1*2009
Behavioral biometrics for continuous authentication: security and privacy issues.
I Stylios
University of the Aegean, 2023
2023
Privacy enhancing on mobile devices: continuous authentication with biometrics and behavioral modalities
Ι Στύλιος
2016
Μελέτη και περιβαλλοντική αποτύπωση της πυρκαγιάς της Πάρνηθας με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για διαχείριση ανάλογων φυσικών κινδύνων στο μέλλον.
Τ Γεώργιος, Σ Αθανάσιος, Σ Ιωάννης
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17