Παρακολούθηση
Christos Kotsalos
Christos Kotsalos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Palabos: parallel lattice Boltzmann solver
J Latt, O Malaspinas, D Kontaxakis, A Parmigiani, D Lagrava, F Brogi, ...
Computers & Mathematics with Applications 81, 334-350, 2021
1952021
Bridging the computational gap between mesoscopic and continuum modeling of red blood cells for fully resolved blood flow
C Kotsalos, J Latt, B Chopard
Journal of Computational Physics, 2019
362019
Digital blood in massively parallel CPU/GPU systems for the study of platelet transport
C Kotsalos, J Latt, J Beny, B Chopard
Interface Focus 11 (1), 20190116, 2021
172021
Spherization of red blood cells and platelet margination in COPD patients.
C Kotsalos, DR de Sousa, A Rousseau, C Lelubre, O Sartenaer, ...
Annals of the New York Academy of Sciences, 2020
7*2020
Toward full GPU implementation of fluid-structure interaction
J Bény, C Kotsalos, J Latt
2019 18th International Symposium on Parallel and Distributed Computing …, 2019
72019
Anomalous platelet transport & fat-tailed distributions
C Kotsalos, KZ Boudjeltia, R Dutta, J Latt, B Chopard
arXiv preprint arXiv:2006.11755, 2020
42020
Zone of flow establishment in turbulent jets
P Dimitriadis, M Liveri-Dalaveri, A Kaldis, C Kotsalos, ...
Proceedings of European Geosciences Union General Assembly 2012, 22-29, 2012
42012
Palabos-npFEM: Software for the simulation of cellular blood flow (digital blood)
C Kotsalos, J Latt, B Chopard
arXiv preprint arXiv:2011.04332, 2020
32020
Personalized pathology test for Cardio-vascular disease: Approximate Bayesian computation with discriminative summary statistics learning
R Dutta, K Zouaoui Boudjeltia, C Kotsalos, A Rousseau, ...
PLoS computational biology 18 (3), e1009910, 2022
2022
Interpretable pathological test for Cardio-vascular disease: Approximate Bayesian computation with distance learning
R Dutta, K Zouaoui-Boudjeltia, C Kotsalos, A Rousseau, DR de Sousa, ...
arXiv preprint arXiv:2010.06465, 2020
2020
Digital Blood
C Kotsalos
University of Geneva, 2020
2020
Πειραματική διερεύνηση φαινομένου διπλής διάχυσης και επακόλουθης συναγωγής
ΧΕ Κότσαλος
2012
S1 Appendix: Additional mathematical details Personalized pathological test for Cardio-vascular disease: Approximate Bayesian computation with discriminativesummary statistics …
R Dutta, KZ Boudjeltia, C Kotsalos, A Rousseau, DR de Sousa, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13