Παρακολούθηση
Jungo Kasai
Jungo Kasai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ScisummNet: A Large Annotated Corpus and Content-Impact Models for Scientific Paper Summarization with Citation Networks
M Yasunaga, J Kasai, R Zhang, AR Fabbri, I Li, D Friedman, DR Radev
AAAI 2019, 2019
1432019
Low-resource Deep Entity Resolution with Transfer and Active Learning
J Kasai, K Qian, S Gurajada, Y Li, L Popa
ACL 2019, 2019
1112019
Robust Multilingual Part-of-Speech Tagging via Adversarial Training
M Yasunaga, J Kasai, D Radev
NAACL 2018, 2018
1022018
Deep Encoder, Shallow Decoder: Reevaluating Non-autoregressive Machine Translation
J Kasai, N Pappas, H Peng, J Cross, NA Smith
ICLR 2021, 2021
912021
Non-autoregressive Machine Translation with Disentangled Context Transformer
J Kasai, J Cross, M Ghazvininejad, J Gu
ICML 2020, 2020
77*2020
Findings of the 2021 Conference on Machine Translation (WMT21)
F Akhbardeh, A Arkhangorodsky, M Biesialska, O Bojar, R Chatterjee, ...
WMT 2021, 1-88, 2021
63*2021
Polyglot Contextual Representations Improve Crosslingual Transfer
P Mulcaire, J Kasai, NA Smith
NAACL 2019, 2019
622019
XOR QA: Cross-lingual open-retrieval question answering
A Asai, J Kasai, JH Clark, K Lee, E Choi, H Hajishirzi
NAACL 2021, 2021
552021
GENIE: Toward Reproducible and Standardized Human Evaluation for Text Generation
D Khashabi, G Stanovsky, J Bragg, N Lourie, J Kasai, Y Choi, NA Smith, ...
EMNLP 2022, 2022
49*2022
Cracking the Contextual Commonsense Code: Understanding Commonsense Reasoning Aptitude of Deep Contextual Representations
J Da, J Kasai
Commonsense Inference in Natural Language Processing (COIN), 2019
412019
Syntax-aware Neural Semantic Role Labeling with Supertags
J Kasai, D Friedman, R Frank, D Radev, O Rambow
NAACL 2019, 2019
352019
Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model
TL Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
arXiv preprint arXiv:2211.05100, 2022
322022
Probing Across Time: What Does RoBERTa Know and When?
LZ Liu, Y Wang, J Kasai, H Hajishirzi, NA Smith
Findings of EMNLP 2021, 2021
292021
TAG Parsing with Neural Networks and Vector Representations of Supertags
J Kasai, R Frank, RT McCoy, O Rambow, A Nasr
EMNLP 2017, 2017
272017
Finetuning Pretrained Transformers into RNNs
J Kasai, H Peng, Y Zhang, D Yogatama, G Ilharco, N Pappas, Y Mao, ...
EMNLP 2021, 2021
252021
NeuroLogic A* esque Decoding: Constrained Text Generation with Lookahead Heuristics
X Lu, S Welleck, P West, L Jiang, J Kasai, D Khashabi, RL Bras, L Qin, ...
NAACL 2022, 2022
222022
Low-Resource Parsing with Crosslingual Contextualized Representations
P Mulcaire*, J Kasai*, NA Smith
CoNLL 2019, 2019
192019
Bidimensional Leaderboards: Generate and Evaluate Language Hand in Hand
J Kasai, K Sakaguchi, RL Bras, L Dunagan, J Morrison, AR Fabbri, Y Choi, ...
NAACL 2022, 2022
162022
One Question Answering Model for Many Languages with Cross-lingual Dense Passage Retrieval
A Asai, X Yu, J Kasai, H Hajishirzi
NeurIPS 2021, 2021
142021
End-to-end Graph-based TAG Parsing with Neural Networks
J Kasai, R Frank, P Xu, W Merrill, O Rambow
NAACL 2018, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20