Anastasios Gkaravelis
Anastasios Gkaravelis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inverse lighting design using a coverage optimization strategy
A Gkaravelis, G Papaioannou
The Visual Computer 32 (6-8), 771-780, 2016
52016
Real-time radiance caching using chrominance compression
K Vardis, G Papaioannou, A Gkaravelis
Journal of Computer Graphics Techniques 3 (4), 2014
52014
Inverse Light Design for High-occlusion Environments.
A Gkaravelis, G Papaioannou, K Kalampokis
GRAPP, 26-34, 2015
32015
Light Optimization for Detail Highlighting
A Gkaravelis, G Papaioannou
Computer Graphics Forum 37 (7), 37-44, 2018
12018
Detail Highlighting using a Shadow Edge Histogram.
A Gkaravelis, G Papaioannou
Eurographics (Short Papers), 69-72, 2017
2017
A Generic Physically-based Approach to the Opening Design Problem.
K Kalampokis, G Papaioannou, A Gkaravelis
Eurographics (Short Papers), 69-72, 2016
2016
A Generic Physically-based Approach to the Opening Design Problem
K Κalampokis, G Papaioannou, A Gkaravelis
The Eurographics Association, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7