Anastasios Gkaravelis
Anastasios Gkaravelis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
ΤίτλοςΠαρατίθεται απόΈτος
Inverse lighting design using a coverage optimization strategy
A Gkaravelis, G Papaioannou
The Visual Computer 32 (6-8), 771-780, 2016
42016
Real-time radiance caching using chrominance compression
K Vardis, G Papaioannou, A Gkaravelis
Journal of Computer Graphics Techniques 3 (4), 2014
42014
Inverse Light Design for High-occlusion Environments.
A Gkaravelis, G Papaioannou, K Kalampokis
GRAPP, 26-34, 2015
32015
Light Optimization for Detail Highlighting
A Gkaravelis, G Papaioannou
Computer Graphics Forum 37 (7), 37-44, 2018
2018
Detail highlighting using a shadow edge histogram
A Gkaravelis, G Papaioannou
Proceedings of the European Association for Computer Graphics: Short Papers …, 2017
2017
A generic physically-based approach to the opening design problem
K Kalampokis, G Papaioannou, A Gkaravelis
Proceedings of the 37th Annual Conference of the European Association for …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6