Παρακολούθηση
Rene Lopez
Rene Lopez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.unc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coherent Structural Dynamics and Electronic Correlations during an Ultrafast Insulator-to-Metal Phase Transition in
C Kübler, H Ehrke, R Huber, R Lopez, A Halabica, RF Haglund Jr, ...
Physical Review Letters 99 (11), 116401, 2007
5432007
Size effects in the structural phase transition of nanoparticles
R Lopez, TE Haynes, LA Boatner, LC Feldman, RF Haglund Jr
Physical Review B 65 (22), 224113, 2002
4362002
Semiconductor to metal phase transition in the nucleation and growth of nanoparticles and thin films
JY Suh, R Lopez, LC Feldman, RF Haglund Jr
Journal of Applied Physics 96 (2), 1209-1213, 2004
4192004
Metal-insulator phase transition in a V O 2 thin film observed with terahertz spectroscopy
PU Jepsen, BM Fischer, A Thoman, H Helm, JY Suh, R Lopez, ...
Physical Review B 74 (20), 205103, 2006
4062006
Photonic crystal geometry for organic solar cells
DH Ko, JR Tumbleston, L Zhang, S Williams, JM DeSimone, R Lopez, ...
Nano letters 9 (7), 2742-2746, 2009
2872009
Size-Dependent Optical Properties of Nanoparticle Arrays
R Lopez, LC Feldman, RF Haglund Jr
Physical review letters 93 (17), 177403, 2004
2692004
Photoinduced phase transition in VO2 nanocrystals: ultrafast control of surface-plasmon resonance
M Rini, A Cavalleri, RW Schoenlein, R López, LC Feldman, RF Haglund, ...
Optics letters 30 (5), 558-560, 2005
2512005
Rapid tarnishing of silver nanoparticles in ambient laboratory air
MD McMahon, R Lopez, HM Meyer, LC Feldman, RF Haglund
Applied Physics B 80, 915-921, 2005
2452005
Tunable SERS in gold nanorod dimers through strain control on an elastomeric substrate
KD Alexander, K Skinner, S Zhang, H Wei, R Lopez
Nano Letters 10 (11), 4488-4493, 2010
2172010
Investigating the void structure of the polyamide active layers of thin-film composite membranes
L Lin, R Lopez, GZ Ramon, O Coronell
Journal of Membrane Science 497, 365-376, 2016
2142016
Synthesis and characterization of size-controlled vanadium dioxide nanocrystals in a fused silica matrix
R Lopez, LA Boatner, TE Haynes, LC Feldman, RF Haglund Jr
Journal of applied physics 92 (7), 4031-4036, 2002
2092002
Structural colors: from natural to artificial systems
Y Fu, CA Tippets, EU Donev, R Lopez
Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology 8 (5 …, 2016
1752016
Electric-field-driven phase transition in vanadium dioxide
B Wu, A Zimmers, H Aubin, R Ghosh, Y Liu, R Lopez
Physical Review B 84 (24), 241410, 2011
1662011
Biomimetic microlens array with antireflective “moth-eye” surface
DH Ko, JR Tumbleston, KJ Henderson, LE Euliss, JM DeSimone, R Lopez, ...
Soft Matter 7 (14), 6404-6407, 2011
1602011
Nanoforest Nb2O5 Photoanodes for Dye-Sensitized Solar Cells by Pulsed Laser Deposition
R Ghosh, MK Brennaman, T Uher, MR Ok, ET Samulski, LE McNeil, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 3 (10), 3929-3935, 2011
1542011
Applications of metal oxide materials in dye sensitized photoelectrosynthesis cells for making solar fuels: Let the molecules do the work
L Alibabaei, H Luo, RL House, PG Hoertz, R Lopez, TJ Meyer
Journal of Materials Chemistry A 1 (13), 4133-4145, 2013
1462013
Two-dimensional current percolation in nanocrystalline vanadiumdioxide films
J Rozen, R Lopez, RF Haglund, LC Feldman
Applied Physics Letters 88 (8), 2006
1422006
Confocal raman microscopy across the metal− insulator transition of single vanadium dioxide nanoparticles
EU Donev, R Lopez, LC Feldman, RF Haglund Jr
Nano letters 9 (2), 702-706, 2009
1412009
A high‐throughput method for controlled hot‐spot fabrication in SERS‐active gold nanoparticle dimer arrays
KD Alexander, MJ Hampton, S Zhang, A Dhawan, H Xu, R Lopez
Journal of Raman Spectroscopy: An International Journal for Original Work in …, 2009
1302009
Temperature-controlled surface plasmon resonance in VO2 nanorods
R Lopez, TE Haynes, LA Boatner, LC Feldman, RF Haglund
Optics Letters 27 (15), 1327-1329, 2002
1272002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20