Παρακολούθηση
Shaofeng Liu
Shaofeng Liu
Professor of Operations Management and Decision Making, University of plymouth, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα plymouth.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blockchain technology in agri-food value chain management: A synthesis of applications, challenges and future research directions
G Zhao, S Liu, C Lopez, H Lu, S Elgueta, H Chen, BM Boshkoska
Computers in Industry 109, 83-99, 2019
6672019
A hub-and-spoke model for multi-dimensional integration of green marketing and sustainable supply chain management
S Liu, D Kasturiratne, J Moizer
Industrial Marketing Management 41 (4), 581-588, 2012
2942012
How cultural impact on knowledge sharing contributes to organizational performance: Using the fsQCA approach
F Olan, S Liu, I Neaga, H Chen, F Nakpodia
Journal of Business Research 94, 313-319, 2019
2672019
How knowledge sharing and business process contribute to organizational performance: Using the fsQCA approach
F Olan, S Liu, I Neaga, A Alkhuraiji
Journal of Business Research 69 (11), 5222-5227, 2016
2332016
Integration of decision support systems to improve decision support performance
S Liu, AHB Duffy, RI Whitfield, IM Boyle
Knowledge and Information Systems 22 (3), 261-286, 2010
2312010
When challenges impede the process: for circular economy-driven sustainability practices in food supply chain
YK Sharma, SK Mangla, PP Patil, S Liu
Management Decision 57 (4), 995-1017, 2019
2122019
A decision-focused knowledge management framework to support collaborative decision making for lean supply chain management
S Liu, M Leat, J Moizer, P Megicks, D Kasturiratne
International Journal of Production Research 51 (7), 2123-2137, 2013
1502013
Risk analysis of the agri-food supply chain: A multi-method approach
G Zhao, S Liu, C Lopez, H Chen, H Lu, SK Mangla, S Elgueta
International Journal of Production Research 58 (16), 4851-4876, 2020
1412020
Fake news on Social Media: the Impact on Society
F Olan, U Jayawickrama, EO Arakpogun, J Suklan, S Liu
Information Systems Frontiers, 1-16, 2022
1042022
A diary study of information needs and document usage in the engineering domain
PJ Wild, C McMahon, M Darlington, S Liu, S Culley
Design Studies 31 (1), 46-73, 2010
1042010
Engineering design: perspectives, challenges, and recent advances
S Liu, IM Boyle
Journal of Engineering Design 20 (1), 7-19, 2009
1002009
The role of Artificial Intelligence networks in sustainable supply chain finance for food and drink industry
F Olan, S Liu, J Suklan, U Jayawickrama, EO Arakpogun
International Journal of Production Research 60 (14), 4418-4433, 2022
922022
New structured knowledge network for strategic decision-making in IT innovative and implementable projects
A Alkhuraiji, S Liu, FO Oderanti, P Megicks
Journal of Business Research 69 (5), 1534-1538, 2016
812016
A review of structured document retrieval (SDR) technology to improve information access performance in engineering document management
S Liu, CA McMahon, SJ Culley
Computers in Industry 59 (1), 3-16, 2008
79*2008
State-of-the-art sustainability analysis methodologies for efficient decision support in green production operations
S Liu, M Leat, MH Smith
International Journal of Sustainable Engineering 4 (3), 236-250, 2011
742011
Utilizing information and knowledge models to support global manufacturing co-ordination decisions
S Liu, RM Young
international journal of computer integrated manufacturing 17 (6), 476-492, 2004
652004
A knowledge chain management framework to support integrated decisions in global supply chains
S Liu, J Moizer, P Megicks, D Kasturiratne, U Jayawickrama
Production Planning & Control 25 (8), 639-649, 2014
582014
Sustainable Supply Chain Finance and Supply Networks: The Role of Artificial Intelligence
F Olan, EO Arakpogun, U Jayawickrama, J Suklan, S Liu
IEEE Transactions on Engineering Management, 2022
552022
A Knowledge Network and Mobilisation Framework for Lean Supply Chain Decisions in Agri-Food Industry
H Chen, S Liu, F Oderanti
International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST) 9 (4), 2017
552017
Academics’ perception of knowledge sharing in higher education
F Annansingh, KE Howell, S Liu, M Baptista Nunes
International Journal of Educational Management 32 (6), 1001-1015, 2018
542018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20