Παρακολούθηση
Sandeep Manjanna
Sandeep Manjanna
Assistant Professor, Plaksha University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα plaksha.edu.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heterogeneous multi-robot system for exploration and strategic water sampling
S Manjanna, AQ Li, RN Smith, I Rekleitis, G Dudek
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1-8, 2018
722018
Ninja legs: Amphibious one degree of freedom robotic legs
BB Dey, S Manjanna, G Dudek
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
442013
Multi-target rendezvous search
M Meghjani, S Manjanna, G Dudek
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
412016
Efficient terrain driven coral coverage using gaussian processes for mosaic synthesis
S Manjanna, N Kakodkar, M Meghjani, G Dudek
2016 13th Conference on Computer and Robot Vision (CRV), 448-455, 2016
292016
Using gait change for terrain sensing by robots
S Manjanna, G Dudek, P Giguere
2013 International Conference on Computer and Robot Vision, 16-22, 2013
232013
Data correlation and comparison from multiple sensors over a coral reef with a team of heterogeneous aquatic robots
A Quattrini Li, I Rekleitis, S Manjanna, N Kakodkar, J Hansen, G Dudek, ...
2016 International Symposium on Experimental Robotics, 717-728, 2017
222017
Collaborative sampling using heterogeneous marine robots driven by visual cues
S Manjanna, J Hansen, AQ Li, I Rekleitis, G Dudek
2017 14th Conference on Computer and Robot Vision (CRV), 87-94, 2017
192017
Data-driven selective sampling for marine vehicles using multi-scale paths
S Manjanna, G Dudek
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
172017
Multi-robot scheduling for environmental monitoring as a team orienteering problem
A Mansfield, S Manjanna, DG Macharet, MA Hsieh
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2021
122021
Autonomous gait selection for energy efficient walking
S Manjanna, G Dudek
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5155-5162, 2015
122015
Autonomous marine sampling enhanced by strategically deployed drifters in marine flow fields
J Hansen, S Manjanna, AQ Li, I Rekleitis, G Dudek
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-7, 2018
112018
Multi-target search strategies
M Meghjani, S Manjanna, G Dudek
2016 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics …, 2016
112016
Scalable multirobot planning for informed spatial sampling
S Manjanna, MA Hsieh, G Dudek
Autonomous Robots 46 (7), 817-829, 2022
82022
Policy search on aggregated state space for active sampling
S Manjanna, H Van Hoof, G Dudek
Proceedings of the 2018 International Symposium on Experimental Robotics …, 2020
82020
Heterogeneous robot teams for informative sampling
T Manderson, S Manjanna, G Dudek
arXiv preprint arXiv:1906.07208, 2019
82019
Reinforcement learning with non-uniform state representations for adaptive search
S Manjanna, H van Hoof, G Dudek
2018 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics …, 2018
72018
Marlas: Multi agent reinforcement learning for cooperated adaptive sampling
L Pan, S Manjanna, MA Hsieh
International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems, 347-362, 2022
62022
Adaptive sampling of latent phenomena using heterogeneous robot teams (aslap-hr)
M Malencia, S Manjanna, MA Hsieh, G Pappas, V Kumar
2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2022
62022
Fast and efficient rendezvous in street networks
M Meghjani, S Manjanna, G Dudek
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
42016
Combined Routing and Scheduling of Heterogeneous Transport and Service Agents
S Narayan, J Paulos, SW Chen, S Manjanna, V Kumar
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20