Παρακολούθηση
Ioannis (Jannis) Patlakas
Ioannis (Jannis) Patlakas
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rank join queries in nosql databases
N Ntarmos, I Patlakas, P Triantafillou
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (7), 493-504, 2014
372014
Interval indexing and querying on key-value cloud stores
G Sfakianakis, I Patlakas, N Ntarmos, P Triantafillou
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 805-816, 2013
322013
Interval indexing and querying on key-value cloud stores
I Patlakas, G Sfakianakis, P Triantafillou, N Ntarmos
Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Data Engineering …, 2013
12013
D-Hive: Data Bees Pollinating RDF, Text, and Time
S Bedathur, K Berberich, I Patlakas, P Triantafillou, G Weikum
Sixth Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, 2013
12013
Rank Join Queries in Cloud Stores
N Ntarmos, I Patlakas, G Sfakianakis, P Triantafillou
Longitudinal Analytics of Web Archive Data, 2012
2012
Interval Queries on the Cloud
G Sfakianakis, I Patlakas, N Ntarmos, P Triantafillou
Longitudinal Analytics of Web Archive Data, 2011
2011
Decentralized Rank Join Queries
N Ntarmos, I Patlakas, P Triantafillou
Longitudinal Analytics of Web Archive Data, 2011
2011
Joins and Selects on Clouds
A Altanis, I Patlakas, N Ntarmos, P Triantafillou
Longitudinal Analytics of Web Archive Data, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8