Παρακολούθηση
Alexandros Savvaidis
Alexandros Savvaidis
Senior Researcher, Bureau of Economic Geology, Jackson School of Geosciences, UT Austin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα beg.utexas.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Site effects and microzonation in the city of Thessaloniki (Greece) comparison of different approaches
C Lachet, D Hatzfeld, PY Bard, N Theodulidis, C Papaioannou, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 86 (6), 1692-1703, 1996
3551996
Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations measurements, processing and interpretation
C Acerra, G Aguacil, A Anastasiadis, K Atakan, R Azzara, PY Bard, ...
No. European Commission–EVG1-CT-2000-00026 SESAME. Brussels, Belgium …, 2004
1702004
Geopsy: A user‐friendly open‐source tool set for ambient vibration processing
M Wathelet, JL Chatelain, C Cornou, GD Giulio, B Guillier, M Ohrnberger, ...
Seismological Research Letters 91 (3), 1878-1889, 2020
1002020
Ground structure imaging by inversions of Rayleigh wave ellipticity: sensitivity analysis and application to European strong-motion sites
M Hobiger, C Cornou, M Wathelet, GD Giulio, B Knapmeyer-Endrun, ...
Geophysical Journal International 192 (1), 207-229, 2013
1002013
Compilation of a Local VS Profile Database and Its Application for Inference of VS30 from Geologic‐ and Terrain‐Based Proxies
JP Stewart, N Klimis, A Savvaidis, N Theodoulidis, E Zargli, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 104 (6), 2827-2841, 2014
712014
Atlas of Isoseismal Maps for Strong (M [greater Than Or Equal To] 5.5) Shallow (h [less Than] 60 Km) Earthquakes in Greece and Surrounding Area, 426 BC-1995
BC Papazachos
University of Thessaloniki, Geophysical Laboratory, 1997
701997
Exploring the model space and ranking a best class of models in surface-wave dispersion inversion: Application at European strong-motion sites
G Di Giulio, A Savvaidis, M Ohrnberger, M Wathelet, C Cornou, ...
Geophysics 77 (3), B147-B166, 2012
662012
Rupture zones in the Aegean region
BC Papazachos, CA Papaioannou, CB Papazachos, AS Savvaidis
Tectonophysics 308 (1-2), 205-221, 1999
641999
Accelerating seismic crustal deformation in the southern Aegean area
CB Papazachos, GF Karakaisis, AS Savvaidis, BC Papazachos
Bulletin of the Seismological Society of America 92 (2), 570-580, 2002
602002
From non-invasive site characterization to site amplification: recent advances in the use of ambient vibration measurements
PY Bard, H Cadet, B Endrun, M Hobiger, F Renalier, N Theodulidis, ...
Earthquake Engineering in Europe, 105-123, 2010
582010
TexNet: A statewide seismological network in Texas
A Savvaidis, B Young, GD Huang, A Lomax
Seismological Research Letters 90 (4), 1702-1715, 2019
472019
The 8 June 2008 Mw6.5 Achaia–Elia, Greece Earthquake: Source Characteristics, Ground Motions, and Ground Failure
B Margaris, G Athanasopoulos, G Mylonakis, C Papaioannou, N Klimis, ...
Earthquake Spectra 26 (2), 399-424, 2010
452010
Frequency wavenumber and spatial autocorrelation methods for dispersion curve determination from ambient vibration recordings
M Ohrnberger, E Schissele, C Cornou, S Bonnefoy-Claudet, M Wathelet, ...
Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering 946, 2004
412004
Influence of parameterization on inversion of surface wave dispersion curves and definition of an inversion strategy for sites with a strong contrast
F Renalier, D Jongmans, A Savvaidis, M Wathelet, B Endrun, C Cornou
Geophysics 75 (6), B197-B209, 2010
402010
Magnetotelluric array data analysis from north-west Fennoscandia
M Cherevatova, MY Smirnov, AG Jones, LB Pedersen, M Becken, M Biolik, ...
Tectonophysics 653, 1-19, 2015
392015
Reliability of ambient noise horizontal-to-vertical spectral ratio in urban environments: the case of Thessaloniki City (Northern Greece)
AA Panou, NP Theodulidis, PM Hatzidimitriou, AS Savvaidis, ...
pure and applied geophysics 162 (5), 891-912, 2005
362005
The Cephalonia, Greece, January 26 (M6. 1) and February 3, 2014 (M6. 0) earthquakes: near-fault ground motion and effects on soil and structures
N Theodoulidis, C Karakostas, V Lekidis, K Makra, B Margaris, K Morfidis, ...
Bulletin of Earthquake Engineering 14 (1), 1-38, 2016
352016
Three‐dimensional shallow structure from high‐frequency ambient noise tomography: New results for the Mygdonia basin‐Euroseistest area, northern Greece
K Hannemann, C Papazachos, M Ohrnberger, A Savvaidis, M Anthymidis, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119 (6), 4979-4999, 2014
352014
The faults which have caused the known major earthquakes in Greece and surrounding region between the 5th century BC and today
BC Papazachos, DM Mountrakis, CB Papazachos, MD Tranos, ...
Proceedings of 2nd National Conference Anti-Seismic Engineering and …, 2001
352001
On the repeatability and consistency of three-component ambient vibration array measurements
B Endrun, M Ohrnberger, A Savvaidis
Bulletin of Earthquake Engineering 8 (3), 535-570, 2010
332010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20