Παρακολούθηση
Adele Howe
Adele Howe
Professor of Computer Science, Colorado State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.colostate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PDDL-the planning domain definition language
D McDermott, M Ghallab, A Howe, C Knoblock, A Ram, M Veloso, D Weld, ...
2411*1998
Trial by fire: Understanding the design requirements for agents in complex environments
PR Cohen, ML Greenberg, DM Hart, AE Howe
AI magazine 10 (3), 32-32, 1989
3921989
Experiences with selecting search engines using metasearch
D Dreilinger, AE Howe
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 15 (3), 195-222, 1997
3681997
SAVVYSEARCH: A metasearch engine that learns which search engines to query
AE Howe, D Dreilinger
Ai Magazine 18 (2), 19-19, 1997
3491997
Scheduling space–ground communications for the air force satellite control network
L Barbulescu, JP Watson, LD Whitley, AE Howe
Journal of Scheduling 7, 7-34, 2004
2852004
How evaluation guides AI research: The message still counts more than the medium
PR Cohen, AE Howe
AI magazine 9 (4), 35-35, 1988
1861988
The psychology of security for the home computer user
AE Howe, I Ray, M Roberts, M Urbanska, Z Byrne
2012 IEEE Symposium on Security and Privacy, 209-223, 2012
1822012
Pddl| the planning domain definition language
C Aeronautiques, A Howe, C Knoblock, ISID McDermott, A Ram, ...
Technical Report, Tech. Rep., 1998
1691998
Contrasting structured and random permutation flow-shop scheduling problems: search-space topology and algorithm performance
JP Watson, L Barbulescu, LD Whitley, AE Howe
INFORMS Journal on Computing 14 (2), 98-123, 2002
1572002
Fuzzy decision tree function approximation in reinforcement learning
H Shah, M Gopal
International Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing 2 (1-2 …, 2010
1562010
Problem difficulty for tabu search in job-shop scheduling
JP Watson, JC Beck, AE Howe, LD Whitley
Artificial intelligence 143 (2), 189-217, 2003
1532003
Dominic I: Progress toward domain independence in design by iterative redesign
JR Dixon, A Howe, PR Cohen, MK Simmons
Engineering with Computers 2, 137-145, 1987
1501987
AFSCN scheduling: How the problem and solution have evolved
L Barbulescu, A Howe, D Whitley
Mathematical and Computer Modelling 43 (9-10), 1023-1037, 2006
1482006
Rate of recombinational deletion among human endogenous retroviruses
R Belshaw, J Watson, A Katzourakis, A Howe, J Woolven-Allen, A Burt, ...
Journal of virology 81 (17), 9437-9442, 2007
1402007
Pddl–the planning domain definition language–version 1.2
D McDermott, M Ghallab, A Howe, C Knoblock, A Ram, M Veloso, D Weld, ...
Technical Report CVC TR-98-003/DCS TR-1165, Yale Center for Computational …, 1998
1351998
Dominic: A domain-independent program for mechanical engineering design
AE Howe, PR Cohen, JR Dixon, MK Simmons
Artificial Intelligence in Engineering 1 (1), 23-28, 1986
1211986
Program understanding behaviour during enhancement of large‐scale software
A Von Mayrhauser, AM Vans, AE Howe
Journal of Software Maintenance: Research and Practice 9 (5), 299-327, 1997
1091997
A hybrid genetic algorithm for the traveling salesman problem using generalized partition crossover
D Whitley, D Hains, A Howe
Parallel Problem Solving from Nature, PPSN XI: 11th International Conference …, 2010
1012010
Tunneling between optima: partition crossover for the traveling salesman problem
D Whitley, D Hains, A Howe
Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary …, 2009
942009
Deconstructing Nowicki and Smutnicki's i-TSAB tabu search algorithm for the job-shop scheduling problem
JP Watson, AE Howe, LD Whitley
Computers & Operations Research 33 (9), 2623-2644, 2006
932006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20