Παρακολούθηση
Niru Chowdhury
Niru Chowdhury
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.iitd.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Controlling the anisotropy and domain structure with oblique deposition and substrate rotation
N Chowdhury, S Bedanta
AIP advances 4 (2), 027104, 2014
532014
Interplay of uniaxial and cubic anisotropy in epitaxial Fe thin films on MgO (001) substrate
S Mallik, N Chowdhury, S Bedanta
AIP Advances 4 (9), 097118, 2014
322014
Proximity effect induced enhanced spin pumping in Py/Gd at room temperature
R Bansal, N Chowdhury, PK Muduli
Applied Physics Letters 112 (26), 262403, 2018
222018
Study of magnetization relaxation in Co thin films prepared by substrate rotation
N Chowdhury, S Mallick, S Mallik, S Bedanta
Thin Solid Films 616, 328-334, 2016
222016
Study of magnetization reversal processes in a thin Co film
N Chowdhury, S Bedanta, GS Babu
Journal of magnetism and magnetic materials 336, 20-25, 2013
192013
Extrinsic spin-orbit coupling induced enhanced spin pumping in few-layer MoS2/Py
R Bansal, A Kumar, N Chowdhury, N Sisodia, A Barvat, A Dogra, P Pal, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 476, 337-341, 2019
132019
Tuning the anisotropy and domain structure of Co films by variable growth conditions and seed layers
S Mallick, S Mallik, BB Singh, N Chowdhury, R Gieniusz, A Maziewski, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 51 (27), 275003, 2018
132018
Direct measurement of interfacial Dzyaloshinskii–Moriya interaction at the MoS2/Ni80Fe20 interface
A Kumar, AK Chaurasiya, N Chowdhury, AK Mondal, R Bansal, A Barvat, ...
Applied Physics Letters 116 (23), 232405, 2020
112020
domain walls in magnetic thin films with uniaxial and random anisotropy
N Chowdhury, W Kleemann, O Petracic, F Kronast, A Doran, A Scholl, ...
Physical Review B 98 (13), 134440, 2018
82018
Controlling the size and relaxation dynamics of superferromagnetic domains
N Chowdhury, S Bedanta, S Sing, W Kleemann
Journal of Applied Physics 117 (15), 153907, 2015
62015
Large Spin-To-Charge Conversion at the Two-Dimensional Interface of Transition-Metal Dichalcogenides and Permalloy
H Bangar, A Kumar, N Chowdhury, R Mudgal, P Gupta, RS Yadav, S Das, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 14 (36), 41598-41604, 2022
52022
AIP Adv. 4, 027104 (2014)
N Chowdhury, S Bedanta
5
Intrinsic anomalous Hall effect in thin films of topological kagome ferromagnet Fe 3 Sn 2
KIA Khan, RS Yadav, H Bangar, A Kumar, N Chowdhury, PK Muduli, ...
Nanoscale 14 (23), 8484-8492, 2022
42022
Effect of Inter-Particle Interactions in Magnetic Nanoparticle Ensembles
S Bedanta, N Chowdhury, W Kleemann
Sensor Letters 11 (11), 2030-2037, 2013
42013
Magnetization reversal study along easy and hard axes in a superferromagnet
S Bedanta, N Chowdhury, S Sing
AIP Conference Proceedings 1461 (1), 98-103, 2012
32012
Effect of random anisotropy on magnetization reversal in dipolarly coupled layered thin films
N Chowdhury, S Bedanta, GS Babu, A Weber, S Mattauch, A Rath, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 503, 166611, 2020
22020
Strong impact of crystalline twins on the amplitude and azimuthal dependence of THz emission from epitaxial NiO/Pt
R Agarwal, S Kumar, N Chowdhury, KIA Khan, E Yadav, S Kumar, ...
Applied Physics Letters 122 (8), 2023
12023
Large Spin Hall Conductivity in Epitaxial Thin Films of Kagome Antiferromagnet Mn3Sn at Room Temperature
H Bangar, KIA Khan, A Kumar, N Chowdhury, PK Muduli, PK Muduli
Advanced Quantum Technologies 6 (1), 2200115, 2023
12023
Direct measurement of interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction at the few-layer MoS2/Ni80Fe20 interface
A Kumar, AK Chaurasiya, N Chowdhury, AK Mondal, R Bansal, A Barvat, ...
arXiv, arXiv: 2004.06356, 2020
2020
Effects of Random Anisotropy on Magnetization Reversal in Continuous and Discontinuous thin films
N CHOWDHURY
Mumbai, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20