Παρακολούθηση
Nikolaos Koutroumanis
Nikolaos Koutroumanis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ARGO: A big data framework for online trajectory prediction
P Petrou, P Nikitopoulos, P Tampakis, A Glenis, N Koutroumanis, ...
Proceedings of the 16th international symposium on spatial and temporal …, 2019
152019
Online event recognition from moving vehicles: Application paper
E Tsilionis, N Koutroumanis, P Nikitopoulos, C Doulkeridis, A Artikis
Theory and Practice of Logic Programming 19 (5-6), 841-856, 2019
102019
NoDA: Unified NoSQL data access operators for mobility data
N Koutroumanis, P Nikitopoulos, A Vlachou, C Doulkeridis
Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal …, 2019
92019
Scalable enrichment of mobility data with weather information
N Koutroumanis, GM Santipantakis, A Glenis, C Doulkeridis, GA Vouros
GeoInformatica 25, 291-309, 2021
82021
Integration of Mobility Data with Weather Information.
N Koutroumanis, GM Santipantakis, A Glenis, C Doulkeridis, GA Vouros
EDBT/ICDT Workshops, 2019
62019
A demonstration of NoDA: Unified access to NoSQL stores
N Koutroumanis, N Kousathanas, C Doulkeridis, A Vlachou
Proceedings of the VLDB Endowment 14 (12), 2851-2854, 2021
52021
Scalable Spatio-temporal Indexing and Querying over a Document-oriented NoSQL Store.
N Koutroumanis, C Doulkeridis
EDBT, 611-622, 2021
32021
MobiSpaces: An Architecture for Energy-Efficient Data Spaces for Mobility Data
C Doulkeridis, GM Santipantakis, N Koutroumanis, G Makridis, V Koukos, ...
2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData), 1487-1494, 2023
22023
TrajParquet: A trajectory-oriented column file format for mobility data lakes
N Koutroumanis, C Doulkeridis, C Renso, M Nanni, R Perego
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Advances in …, 2023
12023
Tearing Down the Tower of Babel: Unified and Efficient Spatio-temporal Queries for NoSQL Stores
N Koutroumanis, C Doulkeridis, A Vlachou
2022 23rd IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 19-28, 2022
12022
The SPADES Framework for Scalable Management of Spatio-textual Data
A Vlachou, C Doulkeridis, N Koutroumanis, D Poulopoulos, K Nørvåg
Proceedings of the 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 140-143, 2020
12020
Declarative Querying of Heterogeneous NoSQL Stores.
N Koutroumanis, N Kousathanas, C Doulkeridis, A Vlachou
SEA-Data@ VLDB, 42-43, 2021
2021
Distributed Storage of Large Knowledge Graphs with Mobility Data
P Nikitopoulos, N Koutroumanis, A Vlachou, C Doulkeridis, GA Vouros
Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting: From Raw Data to …, 2020
2020
Design and implementation of a NoSQL data access interface
N Koutroumanis
PQDT-Global, 2019
2019
D3. 3 Primitive Query Operators
LB UPRC, E Chondrodima, C Doulkeridis, HV Georgiou, N Koutroumanis, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15