Παρακολούθηση
Justin Travis
Justin Travis
Professor of Ecology and Evolution
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα abdn.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Facilitation in plant communities: the past, the present, and the future
RW Brooker, FT Maestre, RM Callaway, CL Lortie, LA Cavieres, ...
Journal of ecology, 18-34, 2008
20082008
Costs of dispersal
D Bonte, H Van Dyck, JM Bullock, A Coulon, M Delgado, M Gibbs, ...
Biological reviews 87 (2), 290-312, 2012
13762012
Improving the forecast for biodiversity under climate change
MC Urban, G Bocedi, AP Hendry, JB Mihoub, G Pe’Er, A Singer, JR Bridle, ...
Science 353 (6304), aad8466, 2016
10412016
Climate change and habitat destruction: a deadly anthropogenic cocktail
JMJ Travis
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2003
9442003
Identification of 100 fundamental ecological questions
WJ Sutherland, RP Freckleton, HCJ Godfray, SR Beissinger, T Benton, ...
Journal of ecology 101 (1), 58-67, 2013
9052013
Trade‐offs and the evolution of life‐histories during range expansion
OJ Burton, BL Phillips, JMJ Travis
Ecology letters 13 (10), 1210-1220, 2010
4712010
Dispersal and species’ responses to climate change
JMJ Travis, M Delgado, G Bocedi, M Baguette, K Bartoń, D Bonte, ...
Oikos 122 (11), 1532-1540, 2013
4362013
Habitat persistence, habitat availability and the evolution of dispersal
JMJ Travis, C Dytham
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1999
4181999
Dispersal evolution during invasions
JMJ Travis, C Dytham
Evolutionary Ecology Research 4 (8), 1119-1129, 2002
4042002
Microcosm experiments can inform global ecological problems
TG Benton, M Solan, JMJ Travis, SM Sait
Trends in ecology & evolution 22 (10), 516-521, 2007
3542007
Modelling species’ range shifts in a changing climate: the impacts of biotic interactions, dispersal distance and the rate of climate change
RW Brooker, JMJ Travis, EJ Clark, C Dytham
Journal of theoretical biology 245 (1), 59-65, 2007
3462007
The evolution of density–dependent dispersal
JMJ Travis, DJ Murrell, C Dytham
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1999
3291999
Reid’s paradox revisited: the evolution of dispersal kernels during range expansion
BL Phillips, GP Brown, JMJ Travis, R Shine
the american naturalist 172 (S1), S34-S48, 2008
2942008
Local adaptation and the evolution of species’ ranges under climate change
KE Atkins, JMJ Travis
Journal of Theoretical Biology 266 (3), 449-457, 2010
2582010
Evolution of dispersal strategies and dispersal syndromes in fragmented landscapes
J Cote, E Bestion, S Jacob, J Travis, D Legrand, M Baguette
Ecography 40 (1), 56-73, 2017
2392017
Genetics of dispersal
M Saastamoinen, G Bocedi, J Cote, D Legrand, F Guillaume, CW Wheat, ...
Biological Reviews 93 (1), 574-599, 2018
2382018
Range S hifter: a platform for modelling spatial eco‐evolutionary dynamics and species' responses to environmental changes
G Bocedi, SCF Palmer, G Pe'er, RK Heikkinen, YG Matsinos, K Watts, ...
Methods in Ecology and Evolution 5 (4), 388-396, 2014
2262014
Deleterious mutations can surf to high densities on the wave front of an expanding population
JMJ Travis, T Münkemüller, OJ Burton, A Best, C Dytham, K Johst
Molecular biology and evolution 24 (10), 2334-2343, 2007
2252007
Modelling dispersal: an eco‐evolutionary framework incorporating emigration, movement, settlement behaviour and the multiple costs involved
JMJ Travis, K Mustin, KA Bartoń, TG Benton, J Clobert, MM Delgado, ...
Methods in Ecology and Evolution 3 (4), 628-641, 2012
2032012
Developing an integrated conceptual framework to understand biodiversity conflicts
RM White, A Fischer, K Marshall, JMJ Travis, TJ Webb, S Di Falco, ...
Land use policy 26 (2), 242-253, 2009
1922009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20