Παρακολούθηση
Mark Timmer
Mark Timmer
Lecturer in Mathematics Education, University of Twente, The Netherlands
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model-based testing
M Timmer, H Brinksma, M Stoelinga
Software and Systems Safety: Specification and Verification. NATO Science …, 2011
122*2011
Modelling, reduction and analysis of Markov automata
D Guck, H Hatefi, H Hermanns, JP Katoen, M Timmer
International Conference on Quantitative Evaluation of Systems, 55-71, 2013
622013
Efficient Modelling and Generation of Markov Automata
M Timmer, JP Katoen, J van de Pol, M Stoelinga
23rd International Conference on Concurrency Theory (CONCUR), 364-379, 2012
582012
Confluence Reduction for Markov Automata
M Timmer, JC van de Pol, MIA Stoelinga
Centre for Telematics and Information Technology, 2013
512013
Modelling and analysis of Markov reward automata
D Guck, M Timmer, H Hatefi, E Ruijters, M Stoelinga
International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2014
47*2014
Analysis of Timed and Long-Run Objectives for Markov Automata
M Timmer, JP Katoen, H Hermanns, H Hatefi, D Guck
Logical Methods in Computer Science 10, 2014
44*2014
Confluence reduction for probabilistic systems
M Timmer, M Stoelinga, J van de Pol
17th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction …, 2011
34*2011
State space reduction of linear processes using control flow reconstruction
J van de Pol, M Timmer
7th International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2009
332009
SCOOP: A tool for symbolic optimisations of probabilistic processes
M Timmer
8th International Conference on Quantitative Evaluation of SysTems (QEST …, 2011
312011
A linear process-algebraic format with data for probabilistic automata
JP Katoen, J van de Pol, M Stoelinga, M Timmer
Theoretical Computer Science 413 (1), 36-57, 2011
31*2011
On-the-fly Confluence Detection for Statistical Model Checking
A Hartmanns, M Timmer
NFM, 2013
242013
Efficient Modelling, Generation and Analysis of Markov Automata
M Timmer
Centre for Telematics and Information Technology, 2013
232013
How to identify the speed limiting factor of a TCP flow
M Timmer, PT de Boer, A Pras
4th IEEE/IFIP Workshop on End-to-End Monitoring Techniques and Services …, 2006
172006
Divergent Quiescent Transition Systems
WGJ Stokkink, M Timmer, MIA Stoelinga
Tests and Proofs, 214-231, 2013
162013
A comparison of confluence and ample sets in probabilistic and non-probabilistic branching time
H Hansen, M Timmer
Theoretical Computer Science 538, 103-123, 2014
142014
Talking quiescence: a rigorous theory that supports parallel composition, action hiding and determinisation
G Stokkink, M Timmer, M Stoelinga
7th Workshop on Model-Based Testing (MBT), 2012
14*2012
Sound statistical model checking for MDP using partial order and confluence reduction
A Hartmanns, M Timmer
International journal on software tools for technology transfer 17 (4), 429-456, 2015
132015
Confluence reduction for Markov automata
M Timmer, JP Katoen, J van de Pol, M Stoelinga
Theoretical Computer Science 655 (B), 193-219, 2016
102016
Interpreting a successful testing process: risk and actual coverage
M Stoelinga, M Timmer
3rd IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software …, 2009
92009
Increasing insightful thinking in analytic geometry using frequent visualisation and a synthetic approach
M Timmer, N Verhoef
Nieuw Archief voor Wiskunde 513 (3), 217-219, 2012
8*2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20