Παρακολούθηση
Maria Koziri
Maria Koziri
Associate Professor, Dept. of Computer Science, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data replication and virtual machine migrations to mitigate network overhead in edge computing systems
N Tziritas, M Koziri, A Bachtsevani, T Loukopoulos, G Stamoulis, SU Khan, ...
IEEE Transactions on Sustainable Computing 2 (4), 320-332, 2017
402017
Implementation of the AVS video decoder on a heterogeneous dual-core SIMD processor
M Koziri, D Zacharis, I Katsavounidis, N Bellas
IEEE Transactions on Consumer Electronics 57 (2), 673-681, 2011
252011
Slice-based parallelization in HEVC encoding: realizing the potential through efficient load balancing
M Koziri, P Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 IEEE 18th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2016
242016
Efficient cloud provisioning for video transcoding: Review, open challenges and future opportunities
MG Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, T Loukopoulos, SU Khan, ...
IEEE Internet Computing 22 (5), 46-55, 2018
202018
Proactive & time-optimized data synopsis management at the edge
K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos, M Koziri, T Loukopoulos
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (7), 3478-3490, 2020
192020
Adaptive tile parallelization for fast video encoding in HEVC
M Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2016
192016
Optimal decentralized Kalman filter and Lainiotis filter
N Assimakis, M Adam, M Koziri, S Voliotis, K Asimakis
Digital Signal Processing 23 (1), 442-452, 2013
192013
A high performance and low power hardware architecture for the transform & quantization stages in H. 264
M Owaida, M Koziri, I Katsavounidis, G Stamoulis
2009 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1102-1105, 2009
192009
Heuristics for tile parallelism in HEVC
M Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, N Giachoudis, T Loukopoulos, ...
2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1514-1518, 2017
172017
A novel low-power motion estimation design for H. 264
MG Koziri, AN Dadaliaris, GI Stamoulis, IX Katsavounidis
2007 IEEE International Conf. on Application-specific Systems, Architectures …, 2007
132007
Power reduction in an H. 264 encoder through algorithmic and logic transformations
MG Koziri, GI Stamoulis, IX Katsavounidis
Proceedings of the 2006 international symposium on Low power electronics and …, 2006
132006
A distributed data allocation scheme for autonomous nodes
K Kolomvatsos, P Oikonomou, M Koziri, T Loukopoulos
2018 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced …, 2018
122018
A fast heuristic for tile partitioning and processor assignment in HEVC
PK Papadopoulos, M Koziri, T Loukopoulos
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4143-4147, 2018
112018
Domocus: Lock free parallel legalization in standard cell placement
P Oikonomou, MG Koziri, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, GI Stamoulis
2017 6th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2017
112017
Joint quantizer optimization for scalable coding
M Koziri, A Eleftheriadis
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 1281-1284, 2010
112010
Scheduling video transcoding jobs in the cloud
P Oikonomou, MG Koziri, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2018
102018
Heuristics to augment the performance of Tetris legalization: Making a fast but inferior method competitive
AN Dadaliaris, P Oikonomou, MG Koziri, E Nerantzaki, Y Hatzaras, ...
Journal of Low Power Electronics 13 (2), 220-230, 2017
102017
Blockchained adaptive federated auto metalearning BigData and DevOps CyberSecurity Architecture in Industry 4.0
K Demertzis, L Iliadis, E Pimenidis, N Tziritas, M Koziri, P Kikiras
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 345-363, 2021
92021
Federated blockchained supply chain management: A CyberSecurity and privacy framework
K Demertzis, L Iliadis, E Pimenidis, N Tziritas, M Koziri, P Kikiras, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 17th IFIP WG 12.5 …, 2021
92021
A pareto-efficient algorithm for data stream processing at network edges
T Loukopoulos, N Tziritas, M Koziri, G Stamoulis, SU Khan
2018 IEEE international conference on cloud computing technology and science …, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20