Παρακολούθηση
Christoph Kofler
Christoph Kofler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα netflix.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intent and its discontents: the user at the wheel of the online video search engine
A Hanjalic, C Kofler, M Larson
Proceedings of the 20th ACM international conference on Multimedia, 1239-1248, 2012
702012
Overview of MediaEval 2011 Rich Speech Retrieval Task and Genre Tagging Task.
MA Larson, M Eskevich, R Ordelman, C Kofler, S Schmiedeke, GJF Jones
MediaEval, 2011
602011
Blip10000: A social video dataset containing spug content for tagging and retrieval
S Schmiedeke, P Xu, I Ferrané, M Eskevich, C Kofler, MA Larson, ...
Proceedings of the 4th ACM Multimedia Systems Conference, 96-101, 2013
482013
User intent in multimedia search: a survey of the state of the art and future challenges
C Kofler, M Larson, A Hanjalic
ACM Computing Surveys (CSUR) 49 (2), 1-37, 2016
462016
A classification scheme for user intentions in image search
M Lux, C Kofler, O Marques
CHI'10 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 3913-3918, 2010
392010
Near2me: An authentic and personalized social media-based recommender for travel destinations
C Kofler, L Caballero, M Menendez, V Occhialini, M Larson
Proceedings of the 3rd ACM SIGMM international workshop on Social media, 47-52, 2011
332011
Intent-aware video search result optimization
C Kofler, M Larson, A Hanjalic
IEEE transactions on multimedia 16 (5), 1421-1433, 2014
292014
How'how'reflects what's what: content-based exploitation of how users frame social images
M Riegler, M Larson, M Lux, C Kofler
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 397-406, 2014
282014
Dynamic presentation adaptation based on user intent classification
C Kofler, M Lux
Proceedings of the 17th ACM international Conference on Multimedia, 1117-1118, 2009
242009
Overview of mediaeval 2012 genre tagging task
S Schmiedeke, C Kofler, I Ferrané
MediaEval 2012 Workshop, Pisa, Italy, 2012
192012
An exploratory study on the explicitness of user intentions in digital photo retrieval
C Kofler, M Lux
na, 2009
192009
Investigating factors influencing crowdsourcing tasks with high imaginative load
R Vliegendhart, M Larson, C Kofler, C Eickhoff, J Pouwelse
Proceedings of the Workshop on Crowdsourcing for Search and Data Mining …, 2011
162011
Uploader intent for online video: Typology, inference, and applications
C Kofler, S Bhattacharya, M Larson, T Chen, A Hanjalic, SF Chang
IEEE transactions on multimedia 17 (8), 1200-1212, 2015
142015
Reading between the tags to predict real-world size-class for visually depicted objects in images
M Larson, C Kofler, A Hanjalic
Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia, 273-282, 2011
132011
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2011 Workshop, Santa Croce in Fossabanda, Pisa, Italy, September 1-2, 2011, volume 807 of CEUR Workshop Proceedings
M Larson, A Rae, C Demarty, C Kofler, F Metze, R Troncy, V Mezaris, ...
CEUR-WS. org, 2011
112011
Predicting failing queries in video search
C Kofler, L Yang, M Larson, T Mei, A Hanjalic, S Li
IEEE Transactions on Multimedia 16 (7), 1973-1985, 2014
82014
To seek, perchance to fail: expressions of user needs in internet video search
C Kofler, M Larson, A Hanjalic
European Conference on Information Retrieval, 611-616, 2011
82011
Frame the Crowd: Global Visual Features Labeling boosted with Crowdsourcing Information.
M Riegler, M Lux, C Kofler
MediaEval, 2013
62013
When video search goes wrong: predicting query failure using search engine logs and visual search results
C Kofler, L Yang, M Larson, T Mei, A Hanjalic, S Li
Proceedings of the 20th ACM international conference on Multimedia, 319-328, 2012
62012
Overview of the MediaEval 2012 Tagging Task.
S Schmiedeke, C Kofler, I Ferrané
MediaEval, 2012
62012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20