Παρακολούθηση
sebastiani laura
sebastiani laura
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfb.unipi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deriving the respiratory sinus arrhythmia from the heartbeat time series using empirical mode decomposition
R Balocchi, D Menicucci, E Santarcangelo, L Sebastiani, A Gemignani, ...
Chaos, Solitons & Fractals 20 (1), 171-177, 2004
2072004
The dynamics of EEG gamma responses to unpleasant visual stimuli: From local activity to functional connectivity
N Martini, D Menicucci, L Sebastiani, R Bedini, A Pingitore, N Vanello, ...
NeuroImage 60 (2), 922-932, 2012
1412012
Neural interfaces for regenerated nerve stimulation and recording
P Dario, P Garzella, M Toro, S Micera, M Alavi, U Meyer, E Valderrama, ...
IEEE Transactions on rehabilitation engineering 6 (4), 353-363, 1998
901998
Combining electroencephalographic activity and instantaneous heart rate for assessing brain–heart dynamics during visual emotional elicitation in healthy subjects
G Valenza, A Greco, C Gentili, A Lanata, L Sebastiani, D Menicucci, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2016
812016
Daytime naps improve motor imagery learning
U Debarnot, E Castellani, G Valenza, L Sebastiani, A Guillot
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience 11 (4), 541-550, 2011
802011
The action of steroid hormones on peripheral myelin proteins: a possible new tool for the rebuilding of myelin?
RC Melcangi, V Magnaghi, M Galbiati, B Ghelarducci, L Sebastiani, ...
Journal of neurocytology 29 (5), 327-339, 2000
722000
Autonomic and EEG correlates of emotional imagery in subjects with different hypnotic susceptibility
L Sebastiani, A Simoni, A Gemignani, B Ghelarducci, EL Santarcangelo
Brain research bulletin 60 (1-2), 151-160, 2003
672003
Changes in autonomic and EEG patterns induced by hypnotic imagination of aversive stimuli in man
A Gemignani, E Santarcangelo, L Sebastiani, C Marchese, R Mammoliti, ...
Brain research bulletin 53 (1), 105-111, 2000
672000
Does hypnotizability modulate the stress-related endothelial dysfunction?
Z Jambrik, EL Santarcangelo, B Ghelarducci, E Picano, L Sebastiani
Brain research bulletin 63 (3), 213-216, 2004
582004
How stressful are 105 days of isolation? Sleep EEG patterns and tonic cortisol in healthy volunteers simulating manned flight to Mars
A Gemignani, A Piarulli, D Menicucci, M Laurino, G Rota, F Mastorci, ...
International Journal of Psychophysiology 93 (2), 211-219, 2014
502014
Hypnotic modulation of flow-mediated endothelial response to mental stress
Z Jambrik, L Sebastiani, E Picano, B Ghelarducci, EL Santarcangelo
International Journal of Psychophysiology 55 (2), 221-227, 2005
462005
Relaxation as a cognitive task.
L Sebastiani, A Simoni, A Gemignani, B Ghelarducci, EL Santarcangelo
Archives italiennes de biologie 143 (1), 1-12, 2005
432005
Efferent connections of lobule IX of the posterior cerebellar cortex in the rabbit—some functional considerations
JFR Paton, A La Noce, RM Sykes, L Sebastiani, P Bagnoli, B Ghelarducci, ...
Journal of the autonomic nervous system 36 (3), 209-223, 1991
411991
Morphological and functional changes in the retinotectal system of the pigeon during the early posthatching period
P Bagnoli, V Porciatti, G Fontanesi, L Sebastiani
Journal of Comparative Neurology 256 (3), 400-411, 1987
401987
Purkinje cell responses in the anterior cerebellar vermis during Pavlovian fear conditioning in the rabbit.
WF Supple, L Sebastiani, BS Kapp
Neuroreport: An International Journal for the Rapid Communication of …, 1993
371993
Influence of the cerebellar posterior vermis on the acquisition of the classically conditioned bradycardic response in the rabbit
L Sebastiani, A La Noce, JFR Paton, B Ghelarducci
Experimental brain research 88 (1), 193-198, 1992
341992
Hypnotizability as an adaptive trait
EL Santarcangelo, L Sebastiani
Contemporary Hypnosis 21 (1), 3-13, 2004
322004
Brain responses to emotional stimuli during breath holding and hypoxia: an approach based on the independent component analysis
D Menicucci, F Artoni, R Bedini, A Pingitore, M Passera, A Landi, ...
Brain topography 27 (6), 771-785, 2014
312014
Role of relaxation and specific suggestions in hypnotic emotional numbing
L Sebastiani, L D'Alessandro, D Menicucci, B Ghelarducci, ...
International Journal of Psychophysiology 63 (1), 125-132, 2007
312007
Hypnotizability and spatial attentional functions.
E Castellani, L D'Alessandro, L Sebastiani
Archives Italiennes de Biologie 145 (1), 23-37, 2007
312007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20