Παρακολούθηση
Asghar Asghari Moghaddam
Asghar Asghari Moghaddam
Professor of Hydrogeology, University of Tabriz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tabrizu.ac.ir - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of groundwater quality and its suitability for drinking and agricultural uses in the Oshnavieh Area, Northwest of Iran
N Aghazadeh, AA Mogaddam
Journal of Environmental protection 1 (01), 30, 2010
2962010
An ANN‐based model for spatiotemporal groundwater level forecasting
V Nourani, AA Mogaddam, AO Nadiri
Hydrological Processes: An International Journal 22 (26), 5054-5066, 2008
2492008
Optimization of DRASTIC method by supervised committee machine artificial intelligence to assess groundwater vulnerability for Maragheh–Bonab plain aquifer, Iran
E Fijani, AA Nadiri, AA Moghaddam, FTC Tsai, B Dixon
Journal of hydrology 503, 89-100, 2013
2032013
Forecasting of groundwater level fluctuations using ensemble hybrid multi-wavelet neural network-based models
R Barzegar, E Fijani, AA Moghaddam, E Tziritis
Science of the Total Environment 599, 20-31, 2017
2012017
Investigation of hydrochemical characteristics of groundwater in the Harzandat aquifer, Northwest of Iran
N Aghazadeh, AA Mogaddam
Environmental monitoring and assessment 176 (1), 183-195, 2011
1782011
Application of wavelet-artificial intelligence hybrid models for water quality prediction: a case study in Aji-Chay River, Iran
R Barzegar, J Adamowski, AA Moghaddam
Stochastic environmental research and risk assessment 30, 1797-1819, 2016
1772016
Mapping groundwater contamination risk of multiple aquifers using multi-model ensemble of machine learning algorithms
R Barzegar, AA Moghaddam, R Deo, E Fijani, E Tziritis
Science of the total environment 621, 697-712, 2018
1662018
Prediction of effluent quality parameters of a wastewater treatment plant using a supervised committee fuzzy logic model
AA Nadiri, S Shokri, FTC Tsai, AA Moghaddam
Journal of cleaner production 180, 539-549, 2018
1622018
Groundwater quality ranking for drinking purposes, using the entropy method and the spatial autocorrelation index
AD Gorgij, O Kisi, AA Moghaddam, A Taghipour
Environmental earth sciences 76, 1-9, 2017
1502017
Groundwater vulnerability indices conditioned by supervised intelligence committee machine (SICM)
AA Nadiri, M Gharekhani, R Khatibi, S Sadeghfam, AA Moghaddam
Science of the Total Environment 574, 691-706, 2017
1312017
A fuzzy-logic based decision-making approach for identification of groundwater quality based on groundwater quality indices
M Vadiati, A Asghari-Moghaddam, M Nakhaei, J Adamowski, ...
Journal of Environmental Management 184, 255-270, 2016
1192016
Distribution of fluoride in groundwater of Maku area, northwest of Iran
A Asghari Moghaddam, E Fijani
Environmental Geology 56, 281-287, 2008
1172008
Identification of hydrogeochemical processes and pollution sources of groundwater resources in the Marand plain, northwest of Iran
R Barzegar, AA Moghaddam, E Tziritis, MS Fakhri, S Soltani
Environmental Earth Sciences 76, 1-16, 2017
1132017
Multi-step water quality forecasting using a boosting ensemble multi-wavelet extreme learning machine model
R Barzegar, AA Moghaddam, J Adamowski, B Ozga-Zielinski
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 1-15, 2017
1132017
Assessing the potential origins and human health risks of trace elements in groundwater: A case study in the Khoy plain, Iran
AHN Rahim Barzegar, Asghar Asghari Moghaddam, Jan Adamowski
Environmental Geochemistry and Health, 2019
1052019
Supervised committee machine with artificial intelligence for prediction of fluoride concentration
AA Nadiri, E Fijani, FTC Tsai, A Asghari Moghaddam
Journal of Hydroinformatics 15 (4), 1474-1490, 2013
972013
A supervised committee machine artificial intelligent for improving DRASTIC method to assess groundwater contamination risk: a case study from Tabriz plain aquifer, Iran
R Barzegar, AA Moghaddam, H Baghban
Stochastic environmental research and risk assessment 30, 883-899, 2016
962016
Prediction and structural uncertainty analyses of artificial neural networks using hierarchical Bayesian model averaging
N Chitsazan, AA Nadiri, FTC Tsai
Journal of Hydrology 528, 52-62, 2015
952015
Assessment of groundwater vulnerability using supervised committee to combine fuzzy logic models
AA Nadiri, M Gharekhani, R Khatibi, AA Moghaddam
Environmental Science and Pollution Research 24, 8562-8577, 2017
942017
Combining the advantages of neural networks using the concept of committee machine in the groundwater salinity prediction
R Barzegar, A Asghari Moghaddam
Modeling Earth Systems and Environment 2, 1-13, 2016
942016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20