Παρακολούθηση
Shady Elbassuoni
Shady Elbassuoni
Associate Professor of Computer Science, American University of Beirut
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aub.edu.lb
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Extracting information nuggets from disaster-Related messages in social media.
M Imran, S Elbassuoni, C Castillo, F Diaz, P Meier
Iscram 201 (3), 791-801, 2013
5522013
Practical extraction of disaster-relevant information from social media
M Imran, S Elbassuoni, C Castillo, F Diaz, P Meier
Proceedings of the 22nd international conference on world wide web, 1021-1024, 2013
3422013
Natural language questions for the web of data
M Yahya, K Berberich, S Elbassuoni, M Ramanath, V Tresp, G Weikum
Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural …, 2012
2772012
Keyword search over RDF graphs
S Elbassuoni, R Blanco
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
1722011
Robust question answering over the web of linked data
M Yahya, K Berberich, S Elbassuoni, G Weikum
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
1382013
Emotion recognition from text based on automatically generated rules
S Shaheen, W El-Hajj, H Hajj, S Elbassuoni
2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshop, 383-392, 2014
1322014
Language-model-based ranking for queries on RDF-graphs
S Elbassuoni, M Ramanath, R Schenkel, M Sydow, G Weikum
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
1192009
Fa-kes: A fake news dataset around the syrian war
FKA Salem, R Al Feel, S Elbassuoni, M Jaber, M Farah
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 13 …, 2019
982019
Searching RDF graphs with SPARQL and keywords.
S Elbassuoni, M Ramanath, R Schenkel, G Weikum
IEEE Data Eng. Bull. 33 (1), 16-24, 2010
982010
Ming: mining informative entity relationship subgraphs
G Kasneci, S Elbassuoni, G Weikum
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
942009
Query relaxation for entity-relationship search
S Elbassuoni, M Ramanath, G Weikum
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
882011
The impact of digital technology on health of populations affected by humanitarian crises: Recent innovations and current gaps
S Mesmar, R Talhouk, C Akik, P Olivier, IH Elhajj, S Elbassuoni, ...
Journal of public health policy 37, 167-200, 2016
622016
Effective searching of RDF knowledge graphs
H Arnaout, S Elbassuoni
Journal of Web Semantics 48, 66-84, 2018
612018
Matching task profiles and user needs in personalized web search
J Luxenburger, S Elbassuoni, G Weikum
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
602008
Deep learning-based dynamic bandwidth allocation for future optical access networks
JA Hatem, AR Dhaini, S Elbassuoni
IEEE Access 7, 97307-97318, 2019
512019
Arabic named entity recognition via deep co-learning
C Helwe, S Elbassuoni
Artificial Intelligence Review, 1-19, 2019
512019
Deep answers for naturally asked questions on the web of data
M Yahya, K Berberich, S Elbassuoni, M Ramanath, V Tresp, G Weikum
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 445-449, 2012
512012
Methodical evaluation of arabic word embeddings
M Elrazzaz, S Elbassuoni, K Shaban, C Helwe
Association for Computational Linguistics (ACL), 2017
442017
Naga: harvesting, searching and ranking knowledge
G Kasneci, FM Suchanek, G Ifrim, S Elbassuoni, M Ramanath, G Weikum
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
412008
Cat: Credibility analysis of arabic content on twitter
R El Ballouli, W El-Hajj, A Ghandour, S Elbassuoni, H Hajj, K Shaban
Proceedings of the third Arabic natural language processing workshop, 62-71, 2017
392017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20