Παρακολούθηση
Akshay Deepak
Akshay Deepak
Associate Professor, Dept. of Computer Science & Engineering, National Institute of Technology Patna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nitp.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Query expansion techniques for information retrieval: a survey
HK Azad, A Deepak
Information Processing & Management 56 (5), 1698-1735, 2019
3252019
A survey of speech emotion recognition in natural environment
MS Fahad, A Ranjan, J Yadav, A Deepak
Digital signal processing 110, 102951, 2021
1022021
A new approach for query expansion using Wikipedia and WordNet
HK Azad, A Deepak
Information sciences 492, 147-163, 2019
912019
DNN-HMM-based speaker-adaptive emotion recognition using MFCC and epoch-based features
MS Fahad, A Deepak, G Pradhan, J Yadav
Circuits, Systems, and Signal Processing 40 (1), 466-489, 2021
672021
A review on h-index and its alternative indices
A Bihari, S Tripathi, A Deepak
Journal of Information Science 49 (3), 624-665, 2023
412023
EvoMiner: frequent subtree mining in phylogenetic databases
A Deepak, D Fernández-Baca, S Tirthapura, MJ Sanderson, ...
Knowledge and Information Systems 41, 559-590, 2014
332014
Deep robust framework for protein function prediction using variable-length protein sequences
A Ranjan, MS Fahad, D Fernández-Baca, A Deepak, S Tripathi
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 17 (5 …, 2019
302019
Improving query expansion using pseudo-relevant web knowledge for information retrieval
HK Azad, A Deepak, C Chakraborty, K Abhishek
Pattern Recognition Letters 158, 148-156, 2022
262022
Pitch-synchronous single frequency filtering spectrogram for speech emotion recognition
S Gupta, MS Fahad, A Deepak
Multimedia Tools and Applications 79, 23347-23365, 2020
232020
Sustainable Implementation of Artificial Intelligence Based Decision Support System for Irrigation Projects in the Development of Rural Settlements
P William, AYAB Ahmad, A Deepak, R Gupta, KK Bajaj, R Deshmukh
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2024
152024
An ensemble tf-idf based approach to protein function prediction via sequence segmentation
A Ranjan, D Fernández-Baca, S Tripathi, A Deepak
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 19 (5 …, 2021
142021
Study of mechanical properties on AL 6061 hybrid composite by stir casting method
KN Niranjan, BN Shivaraj, MS Kumar, AR Deepak
International research journal of engineering and technology 4 (1), 1036-1040, 2017
132017
A “Human-in-the-loop” approach for resolving complex software anomalies
S Kothari, A Deepak, A Tamrawi, B Holland, S Krishnan
2014 IEEE international conference on systems, man, and cybernetics (SMC …, 2014
132014
Framework for Cloud Based Document Management System with Institutional Schema of Database
AYAB Ahmad, DK Kumari, A Shukla, A Deepak, M Chandnani, S Pundir, ...
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2024
122024
STBase: one million species trees for comparative biology
MM McMahon, A Deepak, D Fernández-Baca, D Boss, MJ Sanderson
PloS one 10 (2), e0117987, 2015
112015
LOD search engine: A semantic search over linked data
H Azad, A Deepak, A Azad
Journal of Intelligent Information Systems 59 (1), 71-91, 2022
72022
A sub-sequence based approach to protein function prediction via multi-attention based multi-aspect network
A Ranjan, A Tiwari, A Deepak
IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics 20 (1), 94-105, 2021
72021
Gene expression analysis using clustering techniques and evaluation indices
A Bihari, S Tripathi, A Deepak
Proceedings of 2nd International Conference on Advanced Computing and …, 2019
72019
Identifying rogue taxa through reduced consensus: Np-hardness and exact algorithms
A Deepak, J Dong, D Fernández-Baca
Bioinformatics Research and Applications: 8th International Symposium, ISBRA …, 2012
72012
h-index and its alternative: A Review
A Bihari, S Tripathi, A Deepak
arXiv preprint arXiv:1811.03308, 2018
62018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20