Παρακολούθηση
Masoud Ahookhosh
Masoud Ahookhosh
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Antwerp
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uantwerp.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Creation and analysis of biochemical constraint-based models: the COBRA Toolbox v3. 0
L Heirendt, S Arreckx, T Pfau, SN Mendoza, A Richelle, A Heinken, ...
Nature protocols, 1--64, 2019
627*2019
A nonmonotone trust-region line search method for large-scale unconstrained optimization
M Ahookhosh, K Amini, MR Peyghami
Applied Mathematical Modelling 36 (1), 478-487, 2012
832012
A nonmonotone trust region method with adaptive radius for unconstrained optimization problems
M Ahookhosh, K Amini
Computers & mathematics with applications 60 (3), 411-422, 2010
702010
An efficient nonmonotone trust-region method for unconstrained optimization
M Ahookhosh, K Amini
Numerical Algorithms 59 (4), 523-540, 2012
602012
Two derivative-free projection approaches for systems of large-scale nonlinear monotone equations
M Ahookhosh, K Amini, S Bahrami
Numerical Algorithms 64 (1), 21-42, 2013
402013
An inexact line search approach using modified nonmonotone strategy for unconstrained optimization
K Amini, M Ahookhosh, H Nosratipour
Numerical Algorithms 66 (1), 49-78, 2014
392014
On efficiency of nonmonotone Armijo-type line searches
M Ahookhosh, S Ghaderi
Applied Mathematical Modelling 43, 170-190, 2017
292017
A Bregman forward-backward linesearch algorithm for nonconvex composite optimization: superlinear convergence to nonisolated local minima
M Ahookhosh, A Themelis, P Patrinos
SIAM Journal on Optimization 31 (1), 653-685, 2021
27*2021
A class of nonmonotone Armijo-type line search method for unconstrained optimization
M Ahookhosh, K Amini, S Bahrami
Optimization 61 (4), 387-404, 2012
272012
Local convergence of the Levenberg–Marquardt method under Hölder metric subregularity
M Ahookhosh, FJ Aragón Artacho, RMT Fleming, PT Vuong
Advances in Computational Mathematics 45 (5), 2771-2806, 2019
262019
An effective trust-region-based approach for symmetric nonlinear systems
M Ahookhosh, H Esmaeili, M Kimiaei
International Journal of Computer Mathematics 90 (3), 671-690, 2013
262013
On the acceleration of forward-backward splitting via an inexact Newton method
A Themelis, M Ahookhosh, P Patrinos
Splitting Algorithms, Modern Operator Theory, and Applications, 363-412, 2019
212019
Optimal subgradient methods: computational properties for large-scale linear inverse problems
M Ahookhosh
Optimization and Engineering, 1-30, 2018
21*2018
Multi-block Bregman proximal alternating linearized minimization and its application to orthogonal nonnegative matrix factorization
M Ahookhosh, LTK Hien, N Gillis, P Patrinos
Computational Optimization and Applications 79 (3), 681-715, 2021
202021
An improved adaptive trust-region algorithm
A Kamandi, K Amini, M Ahookhosh
Optimization Letters, 1-15, 2016
172016
A globally convergent trust-region method for large-scale symmetric nonlinear systems
M Ahookhosh, K Amini, M Kimiaei
Numerical Functional Analysis and Optimization 36, 830--855, 2015
152015
A hybrid of adjustable trust-region and nonmonotone algorithms for unconstrained optimization
K Amini, M Ahookhosh
Applied Mathematical Modelling 38 (9-10), 2601-2612, 2014
142014
Two globally convergent nonmonotone trust-region methods for unconstrained optimization
M Ahookhosh, S Ghaderi
Journal of Applied Mathematics and Computing 50 (1), 529-555, 2016
132016
Accelerated first-order methods for large-scale convex optimization: nearly optimal complexity under strong convexity
M Ahookhosh
Mathematical Methods of Operations Research 89 (3), 319-353, 2019
12*2019
An optimal subgradient algorithm for large-scale bound-constrained convex optimization
M Ahookhosh, A Neumaier
Mathematical Methods of Operations Research 86 (1), 123--147, 2017
12*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20