Παρακολούθηση
Nikos Germenis
Nikos Germenis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geobit-instruments.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low latency and low cost smart embedded seismograph for early warning IoT applications
N Germenis, P Fountas, C Koulamas
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-4, 2020
42020
Design, Modeling, and Evaluation of a Class‐A Triaxial Force‐Balance Accelerometer of Linear Based Geometry
N Germenis, G Dimitrakakis, E Sokos, P Nikolakopoulos
Seismological Society of America 93 (4), 2138-2146, 2022
22022
A new low latency and low-cost force-balance accelerograph for earthquake and structural monitoring and for early waring applications.
N Germenis
EGU24, 2024
2024
A new broad-band compact digital seismometer for seismicity monitoring and passive seismic acquisition
N Germenis
AGU23, 2023
2023
Turning a linear geometry force-balance accelerometer to a broadband seismometer: design, modeling, and evaluation
N Germenis, G Dimitrakakis, E Sokos, P Nikolakopoulos
Journal of Seismology 27 (6), 999-1011, 2023
2023
A new Class-A triaxial Force-Balance Accelerograph Based on a Low-Cost Acceleration Sensor for Earthquake and Structural Monitoring Applications
N Germenis, P Nikolakopoulos, C Koulamas
AGU Fall Meeting Abstracts 2021, S25E-0302, 2021
2021
Wide-band versus Broad-band Seismic Sensors in Local and Regional Seismicity Monitoring
N Germenis, E Sokos
AGU Fall Meeting Abstracts 2019, S41G-0605, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7