Παρακολούθηση
Stelios M. Potirakis
Stelios M. Potirakis
Professor, Dept. of Electrical & Electronics Eng., University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical mechanics and information-theoretic perspectives on complexity in the earth system
G Balasis, RV Donner, SM Potirakis, J Runge, C Papadimitriou, IA Daglis, ...
Entropy 15 (11), 4844-4888, 2013
982013
Analysis of electromagnetic pre-seismic emissions using Fisher information and Tsallis entropy
SM Potirakis, G Minadakis, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391 (1-2), 300-306, 2012
702012
Criticality features in ULF magnetic fields prior to the 2011 Tohoku earthquake
M Hayakawa, A Schekotov, S Potirakis, K Eftaxias
Proceedings of the Japan Academy, Series B 91 (1), 25-30, 2015
632015
Natural time analysis of critical phenomena: The case of pre-fracture electromagnetic emissions
SM Potirakis, A Karadimitrakis, K Eftaxias
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 23 (2), 2013
592013
Linking electromagnetic precursors with earthquake dynamics: an approach based on nonextensive fragment and self-affine asperity models
G Minadakis, SM Potirakis, C Nomicos, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391 (6), 2232-2244, 2012
522012
In-vivo vibroacoustic surveillance of trees in the context of the IoT
I Potamitis, I Rigakis, NA Tatlas, S Potirakis
Sensors 19 (6), 1366, 2019
472019
Pre-seismic irregularities during the 2020 Samos (Greece) earthquake (M= 6.9) as investigated from multi-parameter approach by ground and space-based techniques
S Sasmal, S Chowdhury, S Kundu, DZ Politis, SM Potirakis, G Balasis, ...
Atmosphere 12 (8), 1059, 2021
462021
Criticality analysis of the lower ionosphere perturbations prior to the 2016 Kumamoto (Japan) earthquakes as based on VLF electromagnetic wave propagation data observed at …
SM Potirakis, T Asano, M Hayakawa
Entropy 20 (3), 199, 2018
452018
Current challenges for pre-earthquake electromagnetic emissions: shedding light from micro-scale plastic flow, granular packings, phase transitions and self-affinity notion of …
K Eftaxias, SM Potirakis
Nonlinear Processes in Geophysics 20 (5), 771-792, 2013
452013
On the puzzling feature of the silence of precursory electromagnetic emissions
TC K. Eftaxias , S. M. Potirakis
Natural Hazards and Earth Systems Science 13, 2381–2397, 2013
452013
Environmental monitoring of radon in soil during a very seismically active period occurred in South West Greece
D Nikolopoulos, E Petraki, A Marousaki, SM Potirakis, G Koulouras, ...
Journal of environmental monitoring 14 (2), 564-578, 2012
442012
Recent seismic activity at Cephalonia (Greece): a study through candidate electromagnetic precursors in terms of non-linear dynamics
SM Potirakis, Y Contoyiannis, NS Melis, J Kopanas, G Antonopoulos, ...
Nonlinear Processes in Geophysics 23 (4), 223-240, 2016
422016
Recent field observations indicating an earth system in critical condition before the occurrence of a significant earthquake
SM Potirakis, Y Contoyiannis, K Eftaxias, G Koulouras, C Nomicos
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 12 (3), 631-635, 2014
422014
Relation between seismicity and pre-earthquake electromagnetic emissions in terms of energy, information and entropy content
SM Potirakis, G Minadakis, K Eftaxias
Natural Hazards and Earth System Sciences 12, 1179-1183, 2012
412012
Tricritical crossover in earthquake preparation by analyzing preseismic electromagnetic emissions
Y Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias, L Contoyianni
Journal of Geodynamics 84, 40-54, 2015
402015
The Earth as a living planet: human-type diseases in the earthquake preparation process
YF Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias
Natural hazards and earth system sciences 13 (1), 125-139, 2013
392013
AI-inspired non-terrestrial networks for IIoT: Review on enabling technologies and applications
ET Michailidis, SM Potirakis, AG Kanatas
IoT 1 (1), 3, 2020
382020
Four-stage model of earthquake generation in terms of fracture-induced electromagnetic emissions: a review
K Eftaxias, SM Potirakis, Y Contoyiannis
Complexity of seismic time series, 437-502, 2018
382018
Intermittent criticality revealed in ULF magnetic fields prior to the 11 March 2011 Tohoku earthquake (Mw= 9)
Y Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias, M Hayakawa, A Schekotov
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 452, 19-28, 2016
372016
A multidisciplinary analysis for traces of the last state of earthquake generation in preseismic electromagnetic emissions
SM Potirakis, G Minadakis, C Nomicos, K Eftaxias
Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (10), 2859-2879, 2011
342011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20