Παρακολούθηση
Stelios M. Potirakis
Stelios M. Potirakis
Professor, Dept. of Electrical & Electronics Eng., University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical mechanics and information-theoretic perspectives on complexity in the earth system
G Balasis, RV Donner, SM Potirakis, J Runge, C Papadimitriou, IA Daglis, ...
Entropy 15 (11), 4844-4888, 2013
892013
Analysis of electromagnetic pre-seismic emissions using Fisher information and Tsallis entropy
SM Potirakis, G Minadakis, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391 (1-2), 300-306, 2012
672012
Criticality features in ULF magnetic fields prior to the 2011 Tohoku earthquake
M Hayakawa, A Schekotov, S Potirakis, K Eftaxias
Proceedings of the Japan Academy, Series B 91 (1), 25-30, 2015
532015
Natural time analysis of critical phenomena: The case of pre-fracture electromagnetic emissions
SM Potirakis, A Karadimitrakis, K Eftaxias
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 23 (2), 023117, 2013
512013
Linking electromagnetic precursors with earthquake dynamics: an approach based on nonextensive fragment and self-affine asperity models
G Minadakis, SM Potirakis, C Nomicos, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391 (6), 2232-2244, 2012
482012
Criticality analysis of the lower ionosphere perturbations prior to the 2016 Kumamoto (Japan) earthquakes as based on VLF electromagnetic wave propagation data observed at …
SM Potirakis, T Asano, M Hayakawa
Entropy 20 (3), 199, 2018
392018
Current challenges for pre-earthquake electromagnetic emissions: shedding light from micro-scale plastic flow, granular packings, phase transitions and self-affinity notion of …
K Eftaxias, SM Potirakis
Nonlinear Processes in Geophysics 20 (5), 771-792, 2013
392013
On the puzzling feature of the silence of precursory electromagnetic emissions
TC K. Eftaxias , S. M. Potirakis
Natural Hazards and Earth Systems Science 13, 2381–2397, 2013
392013
Relation between seismicity and pre-earthquake electromagnetic emissions in terms of energy, information and entropy content
SM Potirakis, G Minadakis, K Eftaxias
Natural Hazards and Earth System Sciences 12, 1179-1183, 2012
372012
Recent field observations indicating an earth system in critical condition before the occurrence of a significant earthquake
SM Potirakis, Y Contoyiannis, K Eftaxias, G Koulouras, C Nomicos
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 12 (3), 631-635, 2014
362014
The Earth as a living planet: human-type diseases in the earthquake preparation process
YF Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias
Natural hazards and earth system sciences 13 (1), 125-139, 2013
362013
Environmental monitoring of radon in soil during a very seismically active period occurred in South West Greece
D Nikolopoulos, E Petraki, A Marousaki, SM Potirakis, G Koulouras, ...
Journal of Environmental Monitoring 14 (2), 564-578, 2012
362012
Recent seismic activity at Cephalonia (Greece):<? xmltex\newline?> a study through candidate electromagnetic precursors<? xmltex\newline?> in terms of non-linear dynamics
SM Potirakis, Y Contoyiannis, NS Melis, J Kopanas, G Antonopoulos, ...
Nonlinear Processes in Geophysics 23 (4), 223-240, 2016
352016
Intermittent criticality revealed in ULF magnetic fields prior to the 11 March 2011 Tohoku earthquake (Mw= 9)
Y Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias, M Hayakawa, A Schekotov
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 452, 19-28, 2016
352016
Four-stage model of earthquake generation in terms of fracture-induced electromagnetic emissions: a review
K Eftaxias, SM Potirakis, Y Contoyiannis
Complexity of seismic time series, 437-502, 2018
342018
Tricritical crossover in earthquake preparation by analyzing preseismic electromagnetic emissions
Y Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias, L Contoyianni
Journal of Geodynamics 84, 40-54, 2015
342015
A multidisciplinary analysis for traces of the last state of earthquake generation in preseismic electromagnetic emissions
SM Potirakis, G Minadakis, C Nomicos, K Eftaxias
Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (10), 2859-2879, 2011
322011
Natural time analysis on the ultra-low frequency magnetic field variations prior to the 2016 Kumamoto (Japan) earthquakes
SM Potirakis, A Schekotov, T Asano, M Hayakawa
Journal of Asian Earth Sciences 154, 419-427, 2018
302018
In-vivo vibroacoustic surveillance of trees in the context of the IoT
I Potamitis, I Rigakis, NA Tatlas, S Potirakis
Sensors 19 (6), 1366, 2019
292019
ANN-based estimation of groundwater quality using a wireless water quality network
Y Kılıçaslan, G Tuna, G Gezer, K Gulez, O Arkoc, SM Potirakis
International Journal of Distributed Sensor Networks 10 (4), 458329, 2014
272014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20