Παρακολούθηση
Richard Socher
Richard Socher
you.com
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Imagenet: A large-scale hierarchical image database
J Deng, W Dong, R Socher, LJ Li, K Li, L Fei-Fei
2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 248-255, 2009
497202009
Glove: Global vectors for word representation
J Pennington, R Socher, CD Manning
Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language …, 2014
323552014
Recursive Deep Models for Semantic Compositionality Over a Sentiment Treebank
R Socher, A Perelygin, JY Wu, J Chuang, CD Manning, AY Ng, CP Potts
EMNLP, 2013
70402013
Improved semantic representations from tree-structured long short-term memory networks
KS Tai, R Socher, CD Manning
arXiv preprint arXiv:1503.00075, 2015
33952015
Reasoning with neural tensor networks for knowledge base completion
R Socher, D Chen, CD Manning, A Ng
Advances in neural information processing systems 26, 2013
21032013
Parsing natural scenes and natural language with recursive neural networks
R Socher, CCY Lin, AY Ng, CD Manning
16782011
Semi-supervised recursive autoencoders for predicting sentiment distributions
R Socher, J Pennington, EH Huang, AY Ng, CD Manning
Proceedings of the 2011 conference on empirical methods in natural language …, 2011
16152011
Semantic compositionality through recursive matrix-vector spaces
R Socher, B Huval, CD Manning, AY Ng
Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural …, 2012
16072012
Improving word representations via global context and multiple word prototypes
EH Huang, R Socher, CD Manning, AY Ng
Proceedings of the 50th annual meeting of the association for computational …, 2012
15022012
Zero-shot learning through cross-modal transfer
R Socher, M Ganjoo, CD Manning, A Ng
Advances in neural information processing systems 26, 2013
14902013
A deep reinforced model for abstractive summarization
R Paulus, C Xiong, R Socher
arXiv preprint arXiv:1705.04304, 2017
14692017
Knowing when to look: Adaptive attention via a visual sentinel for image captioning
J Lu, C Xiong, D Parikh, R Socher
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
13672017
Ask me anything: Dynamic memory networks for natural language processing
A Kumar, O Irsoy, P Ondruska, M Iyyer, J Bradbury, I Gulrajani, V Zhong, ...
International conference on machine learning, 1378-1387, 2016
13532016
Ask me anything: Dynamic memory networks for natural language processing
A Kumar, O Irsoy, P Ondruska, M Iyyer, J Bradbury, I Gulrajani, V Zhong, ...
arXiv preprint arXiv:1506.07285, 2015
13532015
Pointer sentinel mixture models
S Merity, C Xiong, J Bradbury, R Socher
arXiv preprint arXiv:1609.07843, 2016
12852016
Parsing with compositional vector grammars
R Socher, J Bauer, CD Manning, AY Ng
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
11402013
Dynamic pooling and unfolding recursive autoencoders for paraphrase detection
R Socher, E Huang, J Pennin, CD Manning, A Ng
Advances in neural information processing systems 24, 2011
10832011
Regularizing and optimizing LSTM language models
S Merity, NS Keskar, R Socher
arXiv preprint arXiv:1708.02182, 2017
10822017
Learned in translation: Contextualized word vectors
B McCann, J Bradbury, C Xiong, R Socher
Advances in neural information processing systems 30, 2017
10292017
Grounded compositional semantics for finding and describing images with sentences
R Socher, A Karpathy, QV Le, CD Manning, AY Ng
Transactions of the Association for Computational Linguistics 2, 207-218, 2014
9492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20