Παρακολούθηση
Constantinos Mavrogonatos
Constantinos Mavrogonatos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bismuthinite derivatives, lillianite homologues, and bismuth sulfotellurides as indicators of gold mineralization in the Stanos shear-zone related deposit, Chalkidiki, Northern …
PC Voudouris, PG Spry, C Mavrogonatos, GA Sakellaris, SK Bristol, ...
The Canadian Mineralogist 51 (1), 119-142, 2013
602013
Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis
P Voudouris, C Mavrogonatos, PG Spry, T Baker, V Melfos, R Klemd, ...
Ore Geology Reviews 107, 654-691, 2019
332019
A cervelleite-like mineral and other Ag-Cu-Te-S minerals [Ag2CuTeS and (Ag, Cu) 2TeS] in gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Kallianou …
PC Voudouris, PG Spry, GA Sakellaris, C Mavrogonatos
Mineralogy and Petrology 101 (3), 169-183, 2011
272011
Metamorphic and metasomatic kyanite-bearing mineral assemblages of Thassos Island (Rhodope, Greece)
A Tarantola, P Voudouris, A Eglinger, C Scheffer, K Trebus, M Bitte, ...
Minerals 9 (4), 252, 2019
132019
Gem corundum deposits of Greece: Geology, mineralogy and genesis
P Voudouris, C Mavrogonatos, I Graham, G Giuliani, V Melfos, ...
Minerals 9 (1), 49, 2019
132019
The gersdorffite-bismuthinite-native gold association and the skarn-porphyry mineralization in the Kamariza mining district, Lavrion, Greece
P Voudouris, C Mavrogonatos, B Rieck, U Kolitsch, PG Spry, C Scheffer, ...
Minerals 8 (11), 2018
132018
Mineralogical study of the advanced argillic alteration zone at the Konos Hill Mo–Cu–Re–Au porphyry prospect, NE Greece
C Mavrogonatos, P Voudouris, PG Spry, V Melfos, S Klemme, J Berndt, ...
Minerals 8 (11), 479, 2018
132018
Trace elements in magnetite from the Pagoni Rachi porphyry prospect, NE Greece: Implications for ore genesis and exploration
C Mavrogonatos, P Voudouris, J Berndt, S Klemme, F Zaccarini, PG Spry, ...
Minerals 9 (12), 725, 2019
122019
Silver-rich sulfide mineralization in the northwestern termination of the Western Cycladic Detachment System, at Agios Ioannis Kynigos, Hymittos Mt.(Attica, Greece): A …
C Stouraiti, K Soukis, P Voudouris, C Mavrogonatos, S Lozios, S Lekkas, ...
Ore Geology Reviews 111, 102992, 2019
112019
Gemstones of Greece: geology and crystallizing environments
P Voudouris, C Mavrogonatos, I Graham, G Giuliani, A Tarantola, ...
Minerals 9 (8), 461, 2019
112019
The white marbles of the Tomb of Christ in Jerusalem: characterization and provenance
A Moropoulou, ET Delegou, M Apostolopoulou, A Kolaiti, C Papatrechas, ...
Sustainability 11 (9), 2495, 2019
112019
The Lavrion mines: A unique site of geological and mineralogical heritage
P Voudouris, V Melfos, C Mavrogonatos, A Photiades, E Moraiti, B Rieck, ...
Minerals 11 (1), 76, 2021
102021
The potential of phosphorus in clinopyroxene as a geospeedometer: examples from mantle xenoliths
I Baziotis, S Xydous, PD Asimow, C Mavrogonatos, S Flemetakis, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 266, 307-331, 2019
102019
On the color and genesis of prase (green quartz) and Amethyst from the Island of Serifos, Cyclades, Greece
S Klemme, J Berndt, C Mavrogonatos, S Flemetakis, I Baziotis, ...
Minerals 8 (11), 487, 2018
102018
Cinnabar, arsenian pyrite and thallium-enrichment in active shallow submarine hydrothermal vents at Paleochori Bay, Milos Island, Greece
M Kati, P Voudouris, E Valsami-Jones, A Magganas, E Baltatzis, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 13046, 2015
102015
The geology and mineralogy of the Stypsi porphyry Cu-Mo-Au-Re prospect, Lesvos Island, Aegean Sea, Greece
P Voudouris, C Mavrogonatos, V Melfos, PG Spry, A Magganas, D Alfieris, ...
Ore Geology Reviews 112, 103023, 2019
92019
A new occurrence of terrestrial native iron in the Earth’s surface: The Ilia thermogenic travertine case, northwestern Euboea, Greece
C Kanellopoulos, E Valsami-Jones, P Voudouris, C Stouraiti, R Moritz, ...
Geosciences 8 (8), 287, 2018
92018
Amethyst occurrences in Tertiary volcanic rocks of Greece: Mineralogical, fluid inclusion and oxygen isotope constraints on their genesis
P Voudouris, V Melfos, C Mavrogonatos, A Tarantola, J Gӧtze, D Alfieris, ...
Minerals 8 (8), 324, 2018
92018
Mineralogical constraints on the potassic and sodic-calcic hydrothermal alteration and vein-type mineralization of the Maronia porphyry Cu-Mo±Re±Au deposit in NE Greece
V Melfos, P Voudouris, M Melfou, MG Sánchez, L Papadopoulou, ...
Minerals 10 (2), 182, 2020
72020
A New Porphyry Mo Mineralization at Aisymi-Leptokarya, South-Eastern Rhodope, North-East Greece: Geological and Mineralogical Constraints
E Galanopoulos, P Voudouris, C Mavrogonatos, PG Spry, C Hart, ...
Geosciences 8 (12), 435, 2018
72018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20