Παρακολούθηση
Alexandros Bartzas
Alexandros Bartzas
Software Engineer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microlab.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed run-time resource management for malleable applications on many-core platforms
I Anagnostopoulos, V Tsoutsouras, A Bartzas, D Soudris
Proceedings of the 50th annual design automation conference, 1-6, 2013
592013
Architecture‐level exploration of alternative interconnection schemes targeting 3D FPGAs: a software‐supported methodology
K Siozios, A Bartzas, D Soudris
International Journal of Reconfigurable Computing 2008 (1), 764942, 2008
512008
Custom multi-threaded dynamic memory management for multiprocessor system-on-chip platforms
S Xydis, A Bartzas, I Anagnostopoulos, D Soudris, K Pekmestzi
2010 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2010
372010
Exploration of alternative topologies for application-specific 3d networks-on-chip
A Bartzas, N Skalis, K Siozios, D Soudris
Proc. of WASP 5, 43, 2007
312007
A divide and conquer based distributed run-time mapping methodology for many-core platforms
I Anagnostopoulos, A Bartzas, G Kathareios, D Soudris
2012 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 111-116, 2012
262012
Software metadata: Systematic characterization of the memory behaviour of dynamic applications
A Bartzas, M Peon-Quiros, C Poucet, C Baloukas, S Mamagkakis, ...
Journal of Systems and Software 83 (6), 1051-1075, 2010
232010
Dynamic data type refinement methodology for systematic performance-energy design exploration of network applications
A Bartzas, S Mamagkakis, G Pouiklis, D Atienza, F Catthoor, D Soudris, ...
Proceedings of the Design Automation & Test in Europe Conference 1, 6 pp., 2006
232006
Three dimensional network-on-chip architectures
A Bartzas, K Siozios, D Soudris
Networks on Chips: Theory and practice, 2008
222008
2PARMA: parallel paradigms and run-time management techniques for many-core architectures
C Silvano, W Fornaciari, SC Reghizzi, G Agosta, G Palermo, V Zaccaria, ...
VLSI 2010 Annual Symposium: Selected papers, 65-79, 2011
212011
Custom microcoded dynamic memory management for distributed on-chip memory organizations
I Anagnostopoulos, S Xydis, A Bartzas, Z Lu, D Soudris, A Jantsch
IEEE Embedded Systems Letters 3 (2), 66-69, 2011
202011
Parallel paradigms and run-time management techniques for many-core architectures: The 2parma approach
C Silvano, W Fornaciari, SC Reghizzi, G Agosta, G Palermo, V Zaccaria, ...
Proceedings of the 2012 Interconnection Network Architecture: On-Chip, Multi …, 2012
172012
A framework for automatic parallelization, static and dynamic memory optimization in MPSoC platforms
Y Iosifidis, A Mallik, S Mamagkakis, E De Greef, A Bartzas, D Soudris, ...
Proceedings of the 47th Design Automation Conference, 549-554, 2010
152010
Fast design space exploration environment applied on noc's for 3d-stacked mpsoc's
A Richard, D Milojevic, F Robert, A Bartzas, A Papanikolaou, K Siozios, ...
23th International Conference on Architecture of Computing Systems 2010, 1-6, 2010
152010
Enabling run-time memory data transfer optimizations at the system level with automated extraction of embedded software metadata information
A Bartzas, M Peon-Quiros, S Mamagkakis, F Catthoor, D Soudris, ...
2008 Asia and South Pacific Design Automation Conference, 434-439, 2008
152008
Node resource management for DSP applications on 3D network-on-chip architecture
I Anagnostopoulos, A Bartzas, I Vourkas, D Soudris
2009 16th International Conference on Digital Signal Processing, 1-6, 2009
142009
Dynamic memory management for embedded systems
DA Alonso, S Mamagkakis, C Poucet, M Peón-Quirós, A Bartzas, ...
Springer International Publishing, 2015
132015
SWAN-iCare: A smart wearable and autonomous negative pressure device for wound monitoring and therapy
I Texier, P Marcoux, P Pham, M Muller, PY Benhamou, M Correvon, ...
2013 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2013
122013
Application-specific temperature reduction systematic methodology for 2D and 3D networks-on-chip
I Anagnostopoulos, A Bartzas, D Soudris
Integrated Circuit and System Design. Power and Timing Modeling …, 2010
112010
Runtime Tuning of Dynamic Memory Management For Mitigating Footprint-Fragmentation Variations.
S Xydis, IS Stamelakos, A Bartzas, D Soudris
ARCS Workshops, 2011
102011
Power-aware dynamic memory management on many-core platforms utilizing DVFS
I Anagnostopoulos, JM Chabloz, I Koutras, A Bartzas, A Hemani, ...
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 13 (1s), 1-25, 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20