Παρακολούθηση
Michail Karavolos
Michail Karavolos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Botnet command and control architectures revisited: Tor hidden services and fluxing
M Anagnostopoulos, G Kambourakis, P Drakatos, M Karavolos, ...
Web Information Systems Engineering–WISE 2017: 18th International Conference …, 2017
212017
HST-NNC: A novel hybrid satellite-terrestrial communication with NOMA and network coding systems
M Karavolos, N Nomikos, D Vouyioukas, PT Mathiopoulos
IEEE Open Journal of the Communications Society 2, 887-898, 2021
152021
A load and channel aware dynamic point selection algorithm for LTE-A CoMP networks
M Karavolos, V Tatsis, P Drakatos, G Chondrompilas, N Nomikos, ...
2016 International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU), 1-5, 2016
14*2016
An unsupervised machine learning approach for UAV-aided offloading of 5G cellular networks
L Tsipi, M Karavolos, D Vouyioukas
Telecom 3 (1), 86-102, 2022
92022
Energy-aware clustering of CoMP-DPS transmission points
VI Tatsis, M Karavolos, DN Skoutas, N Nomikos, D Vouyioukas, C Skianis
Computer Communications 135, 28-39, 2019
92019
A dynamic hybrid clustering scheme for LTE-A networks employing CoMP-DPS
M Karavolos, VI Tatsis, DN Skoutas, N Nomikos, D Vouyioukas, C Skianis
2017 IEEE 22nd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2017
82017
Satellite aerial terrestrial hybrid NOMA scheme in 6G networks: An unsupervised learning approach
M Karavolos, L Tsipi, PS Bithas, D Vouyioukas, PT Mathiopoulos
2022 1st International Conference on 6G Networking (6GNet), 1-5, 2022
62022
Machine Learning-Based Methods for Enhancement of UAV-NOMA and D2D Cooperative Networks
L Tsipi, M Karavolos, PS Bithas, D Vouyioukas
Sensors 23 (6), 3014, 2023
52023
Enhanced integrated satellite-terrestrial noma with cooperative device-to-device communication
M Karavolos, N Nomikos, D Vouyioukas
Telecom 1 (2), 10, 2020
52020
Design of a Large-Scale Efficient and Low-Cost High-Frequency Spectrum Monitoring Network: The case of Greece.
M Karavolos, D Kokkinis, N Moraitis, A Chipouras, D Vouyioukas
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2023
2023
An Unsupervised Machine Learning Approach for UAV-Aided Offloading of 5G Cellular Networks. Telecom 2022, 3, 86–102
L Tsipi, M Karavolos, D Vouyioukas
s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11