Παρακολούθηση
Konrad Schindler
Konrad Schindler
Professor of Photogrammetry and Remote Sensing, ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MOT16: A benchmark for multi-object tracking
A Milan, L Leal-Taixé, I Reid, S Roth, K Schindler
arXiv preprint arXiv:1603.00831, 2016
15242016
You'll never walk alone: Modeling social behavior for multi-target tracking
S Pellegrini, A Ess, K Schindler, L Van Gool
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 261-268, 2009
14712009
Motchallenge 2015: Towards a benchmark for multi-target tracking
L Leal-Taixé, A Milan, I Reid, S Roth, K Schindler
arXiv preprint arXiv:1504.01942, 2015
8922015
A mobile vision system for robust multi-person tracking
A Ess, B Leibe, K Schindler, L Van Gool
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1-8, 2008
8162008
Action snippets: How many frames does human action recognition require?
K Schindler, L Van Gool
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1-8, 2008
7212008
New features and insights for pedestrian detection
S Walk, N Majer, K Schindler, B Schiele
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1030-1037, 2010
6752010
Continuous energy minimization for multi-target tracking
A Milan, S Roth, K Schindler
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36 (1), 58-72, 2014
6622014
SEMANTIC3D.NET: A new large-scale point cloud classification benchmark
MP T Hackel, N Savinov, L Ladicky, JD Wegner, K Schindler
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2017
620*2017
Towards robust monocular depth estimation: Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer
R Ranftl, K Lasinger, D Hafner, K Schindler, V Koltun
IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence; arXiv …, 2019
605*2019
Online multi-target tracking using recurrent neural networks
A Milan, SH Rezatofighi, A Dick, I Reid, K Schindler
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI); arXiv preprint arXiv:1604 …, 2016
5812016
Classification with an edge: improving semantic image segmentation with boundary detection
D Marmanis, K Schindler, JD Wegner, S Galliani, M Datcu, U Stilla
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 135, 158-172, 2018
5562018
A multi-view stereo benchmark with high-resolution images and multi-camera videos
T Schops, JL Schonberger, S Galliani, T Sattler, K Schindler, M Pollefeys, ...
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 3260-3269, 2017
5092017
Learning by tracking: Siamese CNN for robust target association
L Leal-Taixé, C Canton-Ferrer, K Schindler
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW …, 2016
4722016
Discrete-continuous optimization for multi-target tracking
A Andriyenko, K Schindler, S Roth
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1-8, 2012
4712012
Coupled object detection and tracking from static cameras and moving vehicles
B Leibe, K Schindler, N Cornelis, L Van Gool
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (10), 1683 …, 2008
4502008
Multi-target tracking by continuous energy minimization
A Andriyenko, K Schindler
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1-8, 2011
4142011
Coupled detection and trajectory estimation for multi-object tracking
B Leibe, K Schindler, L Van Gool
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 1-8, 2007
3942007
Massively parallel multiview stereopsis by surface normal diffusion
S Galliani, K Lasinger, K Schindler
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 873-881, 2015
3662015
Robust multiperson tracking from a mobile platform
A Ess, B Leibe, K Schindler, L Van Gool
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 31 (10), 1831 …, 2009
3382009
Mot20: A benchmark for multi object tracking in crowded scenes
P Dendorfer, H Rezatofighi, A Milan, J Shi, D Cremers, I Reid, S Roth, ...
arXiv preprint arXiv:2003.09003, 2020
3362020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20