Παρακολούθηση
Harold Young Hwang
Harold Young Hwang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Terahertz-field-induced insulator-to-metal transition in vanadium dioxide metamaterial
M Liu, HY Hwang, H Tao, AC Strikwerda, K Fan, GR Keiser, AJ Sternbach, ...
Nature 487 (7407), 345-348, 2012
12402012
Impact ionization in InSb probed by terahertz pump—terahertz probe spectroscopy
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 79 (16), 161201, 2009
2592009
Impact ionization in InSb probed by terahertz pump—terahertz probe spectroscopy
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 79 (16), 161201, 2009
2592009
Ultrafast photovoltaic response in ferroelectric nanolayers
D Daranciang, MJ Highland, H Wen, SM Young, NC Brandt, HY Hwang, ...
Physical Review Letters 108 (8), 087601, 2012
1942012
Terahertz Kerr effect
MC Hoffmann, NC Brandt, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Applied Physics Letters 95 (23), 231105, 2009
1862009
Observation of nonequilibrium carrier distribution in Ge, Si, and GaAs by terahertz pump–terahertz probe measurements
J Hebling, MC Hoffmann, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 81 (3), 035201, 2010
1832010
Infrared photodissociation spectroscopy of electrosprayed ions in a Fourier transform mass spectrometer
HB Oh, C Lin, HY Hwang, H Zhai, K Breuker, V Zabrouskov, BK Carpenter, ...
Journal of the American Chemical Society 127 (11), 4076-4083, 2005
1692005
A review of non-linear terahertz spectroscopy with ultrashort tabletop-laser pulses
HY Hwang, S Fleischer, NC Brandt, BG Perkins Jr, M Liu, K Fan, ...
Journal of Modern Optics 62 (18), 1447-1479, 2015
1552015
THz-pump/THz-probe spectroscopy of semiconductors at high field strengths
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
JOSA B 26 (9), A29-A34, 2009
1552009
Nonlinear terahertz metamaterials via field-enhanced carrier dynamics in GaAs
K Fan, HY Hwang, M Liu, AC Strikwerda, A Sternbach, J Zhang, X Zhao, ...
Physical review letters 110 (21), 217404, 2013
1412013
Coherent two-dimensional terahertz magnetic resonance spectroscopy of collective spin waves
J Lu, X Li, HY Hwang, BK Ofori-Okai, T Kurihara, T Suemoto, KA Nelson
Physical review letters 118 (20), 207204, 2017
1392017
Coherent Two-Dimensional Terahertz Magnetic Resonance Spectroscopy of Collective Spin Waves
J Lu, X Li, HY Hwang, BK Ofori-Okai, T Kurihara, T Suemoto, KA Nelson
Physical Review Letters 118 (20), 207204, 2017
1382017
Nonlinear THz conductivity dynamics in p-type CVD-grown graphene
HY Hwang, NC Brandt, H Farhat, AL Hsu, J Kong, KA Nelson
The Journal of Physical Chemistry B 117 (49), 15819-15824, 2013
1042013
Nonlinear THz conductivity dynamics in p-type CVD-grown graphene
HY Hwang, NC Brandt, H Farhat, AL Hsu, J Kong, KA Nelson
The Journal of Physical Chemistry B 117 (49), 15819-15824, 2013
1042013
Nonlinear THz conductivity dynamics in CVD-grown graphene
HY Hwang, NC Brandt, H Farhat, AL Hsu, J Kong, KA Nelson
arXiv preprint arXiv:1101.4985, 2011
104*2011
Ultrafast terahertz-field-driven ionic response in ferroelectric
F Chen, Y Zhu, S Liu, Y Qi, HY Hwang, NC Brandt, J Lu, F Quirin, ...
Physical Review B 94 (18), 180104, 2016
962016
Ultrafast terahertz-field-driven ionic response in ferroelectric
F Chen, Y Zhu, S Liu, Y Qi, HY Hwang, NC Brandt, J Lu, F Quirin, ...
Physical Review B 94 (18), 180104, 2016
962016
Nonlinear two-dimensional terahertz photon echo and rotational spectroscopy in the gas phase
J Lu, Y Zhang, HY Hwang, BK Ofori-Okai, S Fleischer, KA Nelson
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (42), 11800-11805, 2016
962016
Tunable multi-cycle THz generation in organic crystal HMQ-TMS
J Lu, HY Hwang, X Li, SH Lee, OP Kwon, KA Nelson
Optics Express 23 (17), 22723-22729, 2015
792015
Ultrafast terahertz field control of electronic and structural interactions in vanadium dioxide
AX Gray, MC Hoffmann, J Jeong, NP Aetukuri, D Zhu, HY Hwang, ...
Physical Review B 98 (4), 045104, 2018
772018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20