Stavroula-Evita Fotinea
Stavroula-Evita Fotinea
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ilsp.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dicta-sign-sign language recognition, generation and modelling: a research effort with applications in deaf communication
E Efthimiou, SE Fontinea, T Hanke, J Glauert, R Bowden, A Braffort, ...
Proceedings of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign …, 2010
95*2010
Educational resources and implementation of a Greek sign language synthesis architecture
K Karpouzis, G Caridakis, SE Fotinea, E Efthimiou
Computers & Education 49 (1), 54-74, 2007
852007
GSLC: creation and annotation of a Greek sign language corpus for HCI
E Efthimiou, SE Fotinea
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2007
722007
A knowledge-based sign synthesis architecture
SE Fotinea, E Efthimiou, G Caridakis, K Karpouzis
Universal Access in the Information Society 6 (4), 405-418, 2008
542008
Sign Language technologies and resources of the Dicta-Sign project
E Efthimiou, SE Fotinea, T Hanke, J Glauert, R Bowden, A Braffort, ...
Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign …, 2012
352012
An environment for deaf accessibility to educational content
E Efthimiou, SE Fotinea
Greek national project DIANOEMA,(GSRT, M3. 3, id 35), Hammamet-Tunisia, ICTA 62, 2007
352007
Developing an e-Learning platform for the Greek Sign Language
E Efthimiou, G Sapountzaki, K Karpouzis, SE Fotinea
International Conference on Computers for Handicapped Persons, 1107-1113, 2004
282004
The dicta-sign wiki: Enabling web communication for the deaf
E Efthimiou, SE Fotinea, T Hanke, J Glauert, R Bowden, A Braffort, ...
International Conference on Computers for Handicapped Persons, 205-212, 2012
272012
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
International conference on universal access in human-computer interaction …, 2014
232014
Foreword: Web3D technologies in learning, education and training
L Chittaro, R Ranon
Computers & Education 49 (1), 1-2, 2007
202007
Decimation and SVD to estimate exponentially damped sinusoids in the presence of noise
SE Fotinea, I Dologlou, G Carayannis
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
192001
The MOBOT rollator human-robot interaction model and user evaluation process
E Efthimiou, SE Fotinea, T Goulas, M Koutsombogera, P Karioris, ...
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-8, 2016
172016
Data acquisition towards defining a multimodal interaction model for human–assistive robot communication
ES Fotinea, E Efthimiou, AL Dimou, T Goulas, P Karioris, A Peer, ...
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2014
172014
A prototype Greek text to Greek Sign Language conversion system
D Kouremenos, SE Fotinea, E Efthimiou, K Ntalianis
Behaviour & Information Technology 29 (5), 467-481, 2010
142010
The MOBOT platform–showcasing multimodality in human-assistive robot interaction
E Efthimiou, SE Fotinea, T Goulas, AL Dimou, M Koutsombogera, ...
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2016
132016
Generating linguistic content for Greek to GSL conversion
SE Fotinea, E Efthimiou, D Kouremenos
Proceedings of the HERCMA-2005 Conference (The 7th Hellenic European …, 2005
132005
Multipurpose design and creation of GSL dictionaries
E Efthimiou, A Vacalopoulou, SE Fotinea, G Steinhauer
Proceedings of the Workshop on the Representation and Processing of Sign …, 2004
132004
The MOBOT human-robot communication model
SE Fotinea, E Efthimiou, M Koutsombogera, AL Dimou, T Goulas, ...
2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2015
112015
Fast concealed weapon detection via LTR analysis
A Vasalos, I Vasalos, HG Ryu, SE Fotinea
2011 IEEE RadarCon (RADAR), 979-984, 2011
112011
Processing linguistic data for GSL structure representation
E Efthimiou, SE Fotinea, G Sapountzaki
Proceedings of the Second Workshop on the Representation and Processing of …, 2006
112006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20