Παρακολούθηση
Stavroula-Evita Fotinea
Stavroula-Evita Fotinea
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ilsp.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dicta-sign-sign language recognition, generation and modelling: a research effort with applications in deaf communication
E Efthimiou, SE Fontinea, T Hanke, J Glauert, R Bowden, A Braffort, ...
Proceedings of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign …, 2010
139*2010
Educational resources and implementation of a Greek sign language synthesis architecture
K Karpouzis, G Caridakis, SE Fotinea, E Efthimiou
Computers & Education 49 (1), 54-74, 2007
1122007
GSLC: creation and annotation of a Greek sign language corpus for HCI
E Efthimiou, SE Fotinea
Universal Acess in Human Computer Interaction. Coping with Diversity: 4th …, 2007
1002007
SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing
J Quer, C Cecchetto, C Donati
De Gruyter, 2017
892017
A knowledge-based sign synthesis architecture
SE Fotinea, E Efthimiou, G Caridakis, K Karpouzis
Universal Access in the Information Society 6, 405-418, 2008
602008
An environment for deaf accessibility to educational content
E Efthimiou, SE Fotinea
Proceedings of the First International Conference on Information and …, 2007
492007
The dicta-sign wiki: Enabling web communication for the deaf
E Efthimiou, SE Fotinea, T Hanke, J Glauert, R Bowden, A Braffort, ...
Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference …, 2012
422012
Sign Language technologies and resources of the Dicta-Sign project
E Efthimiou, SE Fotinea, T Hanke, J Glauert, R Bowden, A Braffort, ...
5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages …, 2012
412012
Developing an e-Learning platform for the Greek Sign Language
E Efthimiou, G Sapountzaki, K Karpouzis, SE Fotinea
Computers Helping People with Special Needs: 9th International Conference …, 2004
312004
The MOBOT rollator human-robot interaction model and user evaluation process
E Efthimiou, SE Fotinea, T Goulas, M Koutsombogera, P Karioris, ...
2016 ieee symposium series on computational intelligence (ssci), 1-8, 2016
262016
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive …, 2014
242014
A prototype Greek text to Greek Sign Language conversion system
D Kouremenos, SE Fotinea, E Efthimiou, K Ntalianis
Behaviour & Information Technology 29 (5), 467-481, 2010
222010
Decimation and SVD to estimate exponentially damped sinusoids in the presence of noise
SE Fotinea, I Dologlou, G Carayannis
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
212001
Sign language avatars: a question of representation
R Wolfe, JC McDonald, T Hanke, S Ebling, D Van Landuyt, F Picron, ...
Information 13 (4), 206, 2022
202022
The MOBOT platform–showcasing multimodality in human-assistive robot interaction
E Efthimiou, SE Fotinea, T Goulas, AL Dimou, M Koutsombogera, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Interaction Techniques and …, 2016
192016
Data acquisition towards defining a multimodal interaction model for human–assistive robot communication
ES Fotinea, E Efthimiou, AL Dimou, T Goulas, P Karioris, A Peer, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive …, 2014
182014
Special issue on sign language translation and avatar technology
R Wolfe, A Braffort, E Efthimiou, E Fotinea, T Hanke, D Shterionov
Universal Access in the Information Society, 1-3, 2023
172023
Multipurpose design and creation of GSL dictionaries
E Efthimiou, A Vacalopoulou, SE Fotinea, G Steinhauer
sign-lang@ LREC 2004, 51-58, 2004
162004
SiS-Builder: a sign synthesis support tool
T Goulas, SE Fotinea, E Efthimiou, M Pissaris
sign-lang@ LREC 2010, 102-105, 2010
152010
Generating linguistic content for Greek to GSL conversion
SE Fotinea, E Efthimiou, D Kouremenos
Proceedings of the HERCMA-2005 Conference (The 7th Hellenic European …, 2005
142005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20