Παρακολούθηση
Anh Tran
Anh Tran
VinAI Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vinai.io - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Regressing robust and discriminative 3D morphable models with a very deep neural network
A Tuan Tran, T Hassner, I Masi, G Medioni
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5372017
Do we really need to collect millions of faces for effective face recognition?
I Masi, AT Trần, T Hassner, JT Leksut, G Medioni
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
4082016
On face segmentation, face swapping, and face perception
Y Nirkin, I Masi, AT Tuan, T Hassner, G Medioni
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
2752018
Wanet--imperceptible warping-based backdoor attack
A Nguyen, A Tran
arXiv preprint arXiv:2102.10369, 2021
2482021
Input-Aware Dynamic Backdoor Attack
A Nguyen, Anh and Tran
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 3454--3464, 2020
2262020
Extreme 3d face reconstruction: Seeing through occlusions
AT Trần, T Hassner, I Masi, E Paz, Y Nirkin, G Medioni
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1852018
Faceposenet: Making a case for landmark-free face alignment
FJ Chang, A Tuan Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
1432017
Expnet: Landmark-free, deep, 3d facial expressions
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
1252018
Transferability and hardness of supervised classification tasks
AT Tran, CV Nguyen, T Hassner
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1112019
Hyperinverter: Improving stylegan inversion via hypernetwork
TM Dinh, AT Tran, R Nguyen, BS Hua
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
732022
Exploiting domain-specific features to enhance domain generalization
MH Bui, T Tran, A Tran, D Phung
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 21189-21201, 2021
602021
Progressive semantic segmentation
C Huynh, AT Tran, K Luu, M Hoai
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
582021
Face-specific data augmentation for unconstrained face recognition
I Masi, AT Trần, T Hassner, G Sahin, G Medioni
International Journal of Computer Vision 127, 642-667, 2019
552019
Rapid synthesis of massive face sets for improved face recognition
I Masi, T Hassner, AT Tran, G Medioni
2017 12th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2017
522017
Deep, landmark-free fame: Face alignment, modeling, and expression estimation
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
International Journal of Computer Vision 127, 930-956, 2019
512019
Explore image deblurring via encoded blur kernel space
P Tran, AT Tran, Q Phung, M Hoai
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
43*2021
Lipstick ain't enough: beyond color matching for in-the-wild makeup transfer
T Nguyen, AT Tran, M Hoai
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on computer vision and pattern …, 2021
392021
Wavelet diffusion models are fast and scalable image generators
H Phung, Q Dao, A Tran
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
102023
Toward realistic single-view 3d object reconstruction with unsupervised learning from multiple images
LN Ho, AT Tran, Q Phung, M Hoai
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
102021
On learning domain-invariant representations for transfer learning with multiple sources
T Phung, T Le, TL Vuong, T Tran, A Tran, H Bui, D Phung
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 27720-27733, 2021
82021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20