Παρακολούθηση
Alexander H M Reid
Alexander H M Reid
SLAC Stanford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control of the metal–insulator transition in vanadium dioxide by modifying orbital occupancy
NB Aetukuri, AX Gray, M Drouard, M Cossale, L Gao, AH Reid, R Kukreja, ...
Nature Physics 9 (10), 661-666, 2013
6022013
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4662015
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
4112019
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3752013
Heterogeneous to homogeneous melting transition visualized with ultrafast electron diffraction
MZ Mo, Z Chen, RK Li, M Dunning, BBL Witte, JK Baldwin, LB Fletcher, ...
Science 360 (6396), 1451-1455, 2018
1982018
Nanoscale confinement of all-optical magnetic switching in TbFeCo-competition with nanoscale heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano letters 15 (10), 6862-6868, 2015
1752015
X-ray pulse preserving single-shot optical cross-correlation method for improved experimental temporal resolution
M Beye, O Krupin, G Hays, AH Reid, D Rupp, S Jong, S Lee, WS Lee, ...
Applied Physics Letters 100 (12), 2012
1402012
Diffractive imaging of a rotational wavepacket in nitrogen molecules with femtosecond megaelectronvolt electron pulses
J Yang, M Guehr, T Vecchione, MS Robinson, R Li, N Hartmann, X Shen, ...
Nature communications 7 (1), 11232, 2016
1302016
Dynamic Structural Response and Deformations of Monolayer MoS2 Visualized by Femtosecond Electron Diffraction
EM Mannebach, R Li, KA Duerloo, C Nyby, P Zalden, T Vecchione, ...
Nano letters 15 (10), 6889-6895, 2015
1142015
Correlation-driven insulator-metal transition in near-ideal vanadium dioxide films
AX Gray, J Jeong, NP Aetukuri, P Granitzka, Z Chen, R Kukreja, D Higley, ...
Physical review letters 116 (11), 116403, 2016
1102016
Ultrafast electron diffraction from non-equilibrium phonons in femtosecond laser heated Au films
T Chase, M Trigo, AH Reid, R Li, T Vecchione, X Shen, S Weathersby, ...
Applied Physics Letters 108 (4), 2016
972016
Terahertz-based subfemtosecond metrology of relativistic electron beams
RK Li, MC Hoffmann, EA Nanni, SH Glenzer, ME Kozina, AM Lindenberg, ...
Physical Review Accelerators and Beams 22 (1), 012803, 2019
902019
Ultrafast terahertz field control of electronic and structural interactions in vanadium dioxide
AX Gray, MC Hoffmann, J Jeong, NP Aetukuri, D Zhu, HY Hwang, ...
Physical Review B 98 (4), 045104, 2018
822018
Nonequilibrium electron and lattice dynamics of strongly correlated Bi2Sr2CaCu2O8+δ single crystals
T Konstantinova, JD Rameau, AH Reid, O Abdurazakov, L Wu, R Li, ...
Science advances 4 (4), eaap7427, 2018
822018
Spin-current-mediated rapid magnon localisation and coalescence after ultrafast optical pumping of ferrimagnetic alloys
E Iacocca, TM Liu, AH Reid, Z Fu, S Ruta, PW Granitzka, E Jal, S Bonetti, ...
Nature communications 10 (1), 1756, 2019
802019
Indirect excitation of ultrafast demagnetization
B Vodungbo, B Tudu, J Perron, R Delaunay, L Müller, MH Berntsen, ...
Scientific reports 6 (1), 1-9, 2016
792016
Generation mechanism of terahertz coherent acoustic phonons in Fe
T Henighan, M Trigo, S Bonetti, P Granitzka, D Higley, Z Chen, MP Jiang, ...
Physical Review B 93 (22), 220301, 2016
722016
Beyond a phenomenological description of magnetostriction
AH Reid, X Shen, P Maldonado, T Chase, E Jal, PW Granitzka, K Carva, ...
Nature communications 9 (1), 388, 2018
692018
Femtosecond mega-electron-volt electron microdiffraction
X Shen, RK Li, U Lundström, TJ Lane, AH Reid, SP Weathersby, XJ Wang
Ultramicroscopy 184, 172-176, 2018
692018
Ultrafast time-resolved x-ray scattering reveals diffusive charge order dynamics in La2–xBaxCuO4
M Mitrano, S Lee, AA Husain, L Delacretaz, M Zhu, G de la Peña Munoz, ...
Science advances 5 (8), eaax3346, 2019
652019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20