Παρακολούθηση
Nick Jennings
Nick Jennings
Vice-Chancellor and President, Loughborough University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lboro.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent agents: Theory and practice
M Wooldridge, NR Jennings
The Knowledge Engineering Review 10 (2), 115-152, 1995
13044*1995
A roadmap of agent research and development
NR Jennings, m Wooldridge, K Sycara
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 1 (1), 7-38, 1998
37771998
The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design
M Wooldridge, NR Jennings, D Kinny
Autonomous Agents and multi-agent systems 3 (3), 285-312, 2000
31682000
On agent-based software engineering
NR Jennings
Artificial intelligence 117 (2), 277-296, 2000
31472000
Agent theories, architectures, and languages: a survey
M Wooldridge, NR Jennings
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 1-39, 1994
21761994
Automated negotiation: prospects, methods and challenges
NR Jennings, P Faratin, AR Lomuscio, S Parsons, MJ Wooldridge, ...
Group Decision and Negotiation 10 (2), 199-215, 2001
21682001
An agent-based approach for building complex software systems
NR Jennings
Communications of the ACM 44 (4), 35-41, 2001
18412001
Developing multiagent systems: The Gaia methodology
F Zambonelli, NR Jennings, M Wooldridge
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 12 (3), 317-370, 2003
18372003
Negotiation decision functions for autonomous agents
P Faratin, C Sierra, NR Jennings
Robotics and Autonomous Systems 24 (3), 159-182, 1998
16561998
Agent Technology: Foundations, Applications, and Markets
NR Jennings, M Wooldridge
Springer-Verlag, 1998
14221998
Applications of intelligent agents
NR Jennings, M Wooldridge
Agent technology, 3-28, 1998
12231998
Trust in multi-agent systems
SD Ramchurn, TH Huynh, NR Jennings
Knowledge Engineering Review 19 (1), 1-25, 2004
9642004
An integrated trust and reputation model for open multi-agent systems
TD Huynh, NR Jennings, NR Shadbolt
Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 13 (2), 119-154, 2006
9382006
Agents that reason and negotiate by arguing
S Parsons, C Sierra, NR Jennings
Journal of Logic and computation 8 (3), 261-292, 1998
9291998
Controlling cooperative problem solving in industrial multi-agent systems using joint intentions
NR Jennings
Artificial intelligence 75 (2), 195-240, 1995
8971995
Using similarity criteria to make issue trade-offs in automated negotiations
P Faratin, C Sierra, NR Jennings
Artificial Intelligence 142 (2), 205-237, 2002
7942002
Commitments and conventions: The foundation of coordination in multi-agent systems
NR Jennings
Knowledge Engineering Review 8 (3), 223-250, 1993
7841993
Travos: Trust and reputation in the context of inaccurate information sources
WTL Teacy, J Patel, NR Jennings, M Luck
Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 12 (2), 183-198, 2006
7262006
Argumentation-based negotiation
I Rahwan, SD Ramchurn, NR Jennings, P Mcburney, S Parsons, ...
The Knowledge Engineering Review 18 (4), 343-375, 2003
6952003
Foundations of distributed artificial intelligence
GMP O'Hare, N Jennings
Wiley-Interscience, 1996
6721996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20