Παρακολούθηση
Ünal Dikmen
Ünal Dikmen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ankara.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance for soils
Ü Dikmen
Journal of Geophysics and Engineering 6 (1), 61-72, 2009
2432009
Potensoft: MATLAB-based software for potential field data processing, modeling and mapping
MÖ Arısoy, Ü Dikmen
Computers & geosciences 37 (7), 935-942, 2011
912011
Application of microtremors to seismic microzoning procedure
M Mirzaoglu, D Unal
Journal of Balkan Geophysical Society 6 (3), 143-156, 2003
842003
Edge Detection of Magnetic Sources Using Enhanced Total Horizontal Derivative of the Tilt Angle Geliştirilmiş Eğim Açısı Toplam Yatay Türevi ile Manyetik Kaynakların …
MÖ ARISOY, Ü DİKMEN
Yerbilimleri/Earth Sciences 34 (1), 2013
642013
Offset and linear spread geometry in the MASW method
Ü Dikmen, MÖ Arısoy, I Akkaya
Journal of Geophysics and Engineering 7 (2), 211-222, 2010
502010
Seismicity and strain accumulation around Karliova triple junction (Turkey)
B Aktug, U Dikmen, A Dogru, H Ozener
Journal of Geodynamics 67, 21-29, 2013
472013
The seismic microzonation map of Yenisehir-Bursa, NW of Turkey by means of ambient noise measurements
U Dikmen, M Mirzaoglu
Journal of the Balkan Geophysical Society 8 (2), 53-62, 2005
272005
Rediscovering the small theatre and amphitheatre of ancient Ierapytna (SE Crete) by integrated geophysical methods
NG Papadopoulos, A Sarris, MC Salvi, S Dederix, P Soupios, U Dikmen
Journal of archaeological science 39 (7), 1960-1973, 2012
252012
The Geoelectrical Structure of Northwestern Anatolia, Turkey
EU ULUGERGERLI, G SEYITOGLU, AT BASOKUR, C KAYA, U DIKMEN, ...
Pure appl. geophys. 164, 1-28, 2007
242007
Modeling of seismic wave attenuation in soil structures using fractional derivative scheme
Ü Dikmen
J. Balkan Geophys. Soc 8 (4), 175-188, 2005
212005
Yüzey dalgalarının çok-kanallı analizi yönteminde uygun atış mesafesinin seçimi
Ü DİKMEN, AT BAŞOKUR, İ AKKAYA, MÖ ARISOY
Yerbilimleri 31 (1), 23-32, 2009
182009
Prediction of shear‐wave velocity from CPT data at Eskisehir (Turkey), using a polynomial model
H Mola‐Abasi, U Dikmen, I Shooshpasha
Near Surface Geophysics 13 (2), 155-168, 2015
162015
Edge enhancement of magnetic data using fractional-order-derivative filters
MÖ Arısoy, Ü Dikmen
Geophysics 80 (1), J7-J17, 2015
142015
Two-dimensional joint inversion of Magnetotelluric and local earthquake data: Discussion on the contribution to the solution of deep subsurface structures
İ Demirci, Ü Dikmen, ME Candansayar
Physics of the Earth and Planetary Interiors 275, 56-68, 2018
112018
Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra
A Savvaidis, B Margaris, N Theodoulidis, V Lekidis, C Karakostas, ...
Open Geosciences 6 (1), 88-103, 2014
72014
Slip rates near Karlıova Triple Junction by GPS observations
B Aktuğ, Ü Dikmen, A Doğru, H Özener
Journal of Geodynamics 67, 21-29, 2013
72013
Statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance for soils. J Geophys Eng 6: 61–72
U Dikmen
72009
Time‐frequency representation of strong‐motion records for damage appraisal: examples from the Düzce earthquake (Turkey)
AT Basokur, U Dikmen, OE Tokgoz
Near Surface Geophysics 1 (2), 95-101, 2003
72003
YER TEPKİSİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İVME KAYDI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ü Dikmen, MÖ Arısoy, I Akkaya, I Demirci, N Hasancebi
32013
Geliştirilmiş eğim açısı toplam yatay türevi ile manyetik kaynakların sınırlarının belirlenmesi
MÖ ARISOY, Ü DİKMEN
Yerbilimleri 34 (1), 141-168, 2013
32013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20